Alış veriş âdâbı hakkında

İstanbul’dan okuyucumuz: “Tekstilde kâr haddi ne kadardır? Bir mal gerçek değerinden yüzde elli fazlasına satılır mı? Alış veriş âdâbı hakkında bilgi verir misiniz? Fâhiş fiyat uygulayarak insanları aldatmak haramdır. Peygamber Efendimiz (asm); “Müslüman Müslüman’ı aldatmaz. Aldatan bizden değildir” 1 buyurmuştur. Fakat Müslüman’ın aldanmaması da esastır. Dînimizde muayyen bir kâr haddi

Devamı

Tekstilde kâr haddi

İstanbul’dan okuyucumuz: “Tekstilde kâr haddi ne kadardır? Bir mal gerçek değerinden yüzde elli fazlasına satılır mı? Alış-veriş adabı hakkında bilgi verir misiniz?” Fahiş fiyat uygulayarak insanları aldatmak haramdır. Peygamber Efendimiz (asm); “Müslüman Müslüman’ı aldatmaz. Aldatan bizden değildir”1 buyurmuştur. Fakat Müslüman’ın aldanmaması da esastır. Dinimizde muayyen bir kâr haddi tayin edilmemiştir.

Devamı

İslam´da kâr haddi ne kadardır?

İstanbul’dan okuyucumuz: “İslam’da kâr haddi ne kadardır? Bir mal gerçek değerinden yüzde elli fazlasına satılır mı? Alış-veriş adabı hakkında bilgi verir misiniz?” Fahiş fiyat uygulayarak insanları aldatmak haramdır. Peygamber Efendimiz (asm); “Müslüman Müslüman’ı aldatmaz. Aldatan bizden değildir”1 buyurmuştur. Fakat Müslüman’ın aldanmaması da esastır. Dinimizde muayyen bir kâr haddi tayin edilmemiştir.

Devamı

Tekstilde kâr haddi ne kadardır?

İstanbul’dan Mehmet Baytekin: “Tekstilde kâr haddi ne kadardır? Bir mal gerçek değerinden yüzde elli fazlasına satılır mı? Alışveriş âdâbı hakkında bilgi verir misiniz?” Fahiş fiyat uygulayarak insanları aldatmak haramdır. Peygamber Efendimiz (asm); “Müslüman Müslümanı aldatmaz. Aldatan bizden değildir”1 buyurmuştur. Fakat Müslümanın aldanmaması da esastır. Dinimizde muayyen bir kâr haddi tayin

Devamı

Kâr payı

Sıddıka KENT: “Ben ticaretle uğraşıyorum. Malları alış fiyatına ne kadar kâr payı koyup satmam lâzım. % 25 ile % 30 arası olması lâzım deniyor, doğrumu? Bu konuda bir bilgi verir misiniz?” Dînimizde belirli bir kâr haddi tayin edilmemiştir. Satıcılar aldatmamak ve piyasa şartlarında yüksek fiyatla satış yapmamak şartıyla kâr oranı

Devamı