Kaçan zamanı nasıl durdurabiliriz?

Murat Hekim: “Risale-i Nur okumalarında zaman planlamasını nasıl yapmalıyız?” Anlar Hızla Elimizden Kayıp Gidiyor Çoğu zaman koşturmaca yaşıyoruz. Okumak için plânladığımız ölçüyü her gün muhafaza edebilmek, hızlı dünyamızda, akıp giden zaman tüneli içinde her zaman kolay olmayabilir. Uhdemize aldığımız maddî-manevî sorumluluklarla iç içe boğuşurken, akıp giden gün bize hakikaten kısa

Devamı

Mehmet Kutlular’ın Aziz Hatırasına

Geçen hafta bu gün, her fani gibi Mehmet Kutlular Ağabeyi de hüzünle âlem-i berzaha uğurladık. Ardından duâ yapmaktan başka elimizden bir şey gelmedi. Allah’tan ki, duâ en büyük güçtü! Rahmetle git hey koca çınar! Rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getiresin! Cenab-ı Allah’ın mağfireti elinden tutsun! Lütf-u fazlı sana yar olsun! İzzet ve

Devamı

Bu yorumlar deist doğuruyor

İstanbul’dan Hundil: “Kim musîbete uğramış birisini görür de, (elhamdülillahillezi afani mimme-btelâka bihi ve feddalanî ala kesirin mimmen halaka tafdîla) “Seni imtihan ettiği şu belâdan bana afiyet verip koruyan ve beni yarattıklarının çoğundan üstün kılan Allah’a hamd olsun.” derse yaşadığı müddetçe o belâdan (musîbetten) korunur.”1 Peygamberimiz Efendimiz’in (asm) bulaşıcı hastalıklara karşı

Devamı

Namazdaki Fatiha kalbe ne emreder?

Mersin’den Yaşar Kılınç: “Üstad Hazretleri’nin, On Beşinci Şuâ’da Fatiha-i Şerifenin Bir Muhtasar Hülâsası bahsinde ifade ettiği “namazdaki Fatiha kalbe emretti.’ 1 cümlesini açar mısınız? Bu emrin niteliği nedir?” SÜNÛHAT Üstad Hazretleri Risale-i Nur’un kelâm cihetiyle mertebesini şöyle ifade eder: “Risaletü’n-Nur’un mertebesi üçüncüde olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle

Devamı

Hazret-i Hasan’ın ve Hüseyin’in pak dâvâları

İzmir Çamdibi’nden Mevlüt Gül: “Risale-i Nur’un; hem Hazret-i Hasan’ın altı aylık yarım kalan hilafetinin ahir zamandaki devamı olması, hem de Hazret-i Hüseyin’in yarım kalan hürriyet-i şer’iye mücadelesinin devamı olması ne demektir?” Onların Dairesi Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî, hem Hazret-i Hasan’ın (ra), hem de Hazret-i Hüseyin’in (ra) hem manen,

Devamı

Said Nursî’nin siyasete getirdiği orijinal yaklaşım

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Said NursÎ ve Siyaset Said Nursî bir din âlimidir. Savunduğu değerler bakidir, uhrevîdir, semavîdir. Siyaset ise bir yönetim sanatı olmakla beraber, dünyevîdir, arzîdir, geçici teamüllere sahiptir. Said Nursî ile siyaset, hem de siyasette

Devamı

Said Nursî’nin siyasî vazifesi

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Büyük Bir Vazife Said Nursî Hazretleri’nin siyasî vazifesi vardır. Ama o, siyasetçi değildir. Said Nursî, siyasî vazifesini bir parti kurmadan, devletin idaresine karışmadan, siyasî oluşumlara bir adam göndermeden ve hatta siyaseti takip etmeden,

Devamı