Varlık ve yokluk alemlerinin tesbihleri

Mersin’den Muzaffer Durak: “11. Şuâ 11. Meselede geçen, ‘Vücut âlemleri elhamdülillah… bütün adem âlemleri sübhanallah… diyor’ ne demektir?”

VARLIK DA, YOKLUK DA ALLAH’I ANAR 

Varlık elhamdülillah diyor. Yokluk sübhanallah diyor. Varlık var olduğu için Allah’a hamd ediyor ve şükrediyor. Yokluk da yokluğun verdiği hicrandan Allah’a sığınıyor. Varlık ve yokluk iki zıt mefhum olduğu gibi, âlemde neredeyse her şey zıttıyla yaratılmıştır, zıttıyla bilinir, zıttıyla sevilir ve zıttıyla değer verilir.

İyiliklerin ve güzelliklerin zıttı olmasa, yani her yer iyilikle ve güzellikle hınca hınç dolu olsa, yani kötülüklerin ve çirkinliklerin yerleşeceği hiç boş bir yer kalmasa, biz bu iyiliklerin ve güzelliklerin kıymetini ve değerini bilmeyiz.

Aynen karanlık ve gölge olmasa daimî ışığın varlığını hissedemediğimiz ve kıymetini bilemediğimiz gibi… Şer olmasa daimî hayrın değerini bilemediğimiz gibi… Kötülük olmasa daimî iyiliği takdir edemediğimiz gibi…

Aslında, âlemde her şey hayır için yaratılmıştır. Ve aslında şer de hayır için, hayrın tamamlayıcısı olarak yaratılmıştır. Dolayısıyla her şey vücut âlemlerine dâhil oluyor. İcat, vücut, yapmak, hayır, güzellik, iyilik, hak, adalet, iman, melekler ve neticede Cennete götüren her şey ve nihayet Cennet vücut âlemlerindendir. Vücut âleminden maksat varlık ve varlığa hizmet eden her şeydir.

Şerler, kötülükler, çirkinlikler, karanlıklar, zulümler, haksızlıklar, küfürler, şeytanlar ve Cehennem’e götüren her şey veya şeytanın hoş gösterdiği her sefahet ve kötülük ile neticede Cehennem de âdem âlemlerindendir.

OKU:   Tövbemiz ve Allah´ın affı

Adem âleminden maksat yokluk ve yokluğa götüren her kötülüktür. Yıkım ve yıkıma götüren her şerdir. İsyan ve isyana götüren her sefahettir. İnkâr ve inkâra götüren her adımdır. Şirk ve şirke götüren her dalâlettir. Nifak ve nifaka götüren her batıl şeydir. Küfür ve küfre götüren her beyinsizliktir. Adavet ve adavete götüren her yanlışlıktır. Şeytan ve şeytanın başını çektiği her şeraret adem cinsindendir. Adem mutlak şerdir. 1

CEHENNEM TEMİZLİK FABRİKASI GİBİDİR   

İslâmiyet bizi adem âlemlerinden uzaklaştırmaya, vücut âlemlerine yaklaştırmaya ve bütün vücut âlemlerini kazanmaya çağırıyor. Ve sayısız vücut âleminin kapılarını bize açıyor. Bediüzzaman, iman eden bir kimsenin, dar zamanının ve mekânının geniş ve rahat bir âleme dönüşeceğini, bütün kâinatın insanın evi gibi olacağını, imanla dünyanın kuruluşundan sonuna kadar uzanan manevî bir ömür kazanacağını bildiriyor. İnsanın bu manevî ömrünün, ezelden ebede kadar uzanan bir hayat nurundan medet ve yardım aldığını beyan ediyor. 2

Bütün fenalıkların, günahların ve şerlerin mayesinin ve esasının adem ve tahrip olduğunu beyan eden Bediüzzaman, görünüşte vücud gibi olan bir çok ademin de, bu vücut görüntüsünün altında saklı olduğunu ifade ediyor. Cehennem’in dehşetli adem ve hiçlik âlemlerinin çok elim neticelerini göstermek için o adem mahsulatını kavurduğunu bildiren Bediüzzaman, Cehennem fabrikasının bir vazifesinin de, vücud âlemini adem pisliklerinden temizlemek olduğunu ifade ediyor. 3

GÜZELLİĞİN VE ÇİRKİNLİĞİN ZİKRİ  

OKU:   Ehl-i îmân ile ehl-i küfür

Güzellik şükür gerektirir. Elhamdülillah dedirtir. Çirkinlik Allah’a sığınmayı gerektirir. Sübhanallah dedirtir.

İyilik, hayır, hasenat, iman, varlık âlemi şükür gerektirir. Bunlar vücudîdir. Var olmak şükrün gerekçelerinin başında gelir. Vücut âlemi hem kendisi Elhamdülillah der, var olmanın sevincini şükür ve hamd ile ifade eder. Hem de kendisine sahip olanı Elhamdülillah dedirtir.

Kötülük, şer, fitne, fücur, şirk, inkâr, küfür, isyan, tuğyan, tahrip, yıkmak ademdendir. Allah’a sığınmayı gerektirir. Sübhanallah dedirtir. 4

Allah’ın bütün noksanlıklardan pak, dalâlet ehlinin batıl fikirlerinden münezzeh ve kâinatın bütün kusurlarından uzak olduğuna iman eden kul, kendi kusurlarını görür, tövbe ve istiğfar eder. Bunu Sühbanallah ile ifade eder. 5

Keza kendi ihtiyacını ve bütün mahlûkatın fakr ve ihtiyaçlarını görüp hisseden kul, sınırsız nimetlerine, ikramlarına ve ihsanlarına karşı Elhamdülillah diyerek Rabbine şükreder. 6 Rububiyetin sonsuz rahmet hazinesi şükür ve hamd ister.

Dipnotlar:
1-Lem’alar, s.23.
2-Lem’alar, s.489.
3-Şualar, s.284.
4-Şualar, s.287.
5-Sözler, s.58.
6-Sözler, s.58.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Yol ikidir: Ya iman, ya inkâr

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir