İlim Çin’de de olsa alınız

Zeynep Hanım: “‘İlim Çin’de de olsa alınız’ hadisini açıklar mısınız?” Hadisin tamamı şöyledir: Hazret-i Enes (ra) rivâyet etmiştir: Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Çin’de de olsa ilmi arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslüman’a farzdır. Melekler, yaptıkları işten hoşlandıkları ilim talebeleri için kanatlarını yere sererler.” 1 Bu hadis-i şeriften şu hükümleri

Devamı

Kur’ân’da, Peygamber Efendimiz (asm)

Erkan Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân’da belirtilmiş midir?”   Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri bulunan ve bütün enbiyayı hayattar köküne, bütün evliyayı taravettar semeresine alan Sevgili Peygamberimiz

Devamı

Kur´ân´ın yüksek değerleri

Ethem Bey: “Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ilkel kabîlelerde açık giyinmek, hırsızlık yapmak gibi şeyler yasak ve o kabile toplumunca da hoş görülmüyor. Öyleyse o kabilenin örfü ile İslâmiyet arasındaki fark nedir?” İslâmiyet cihanşümul bir dindir. Kabile örfleri ise çeşitli sosyal tecrübelerle elde edilmiş sonuçlardır. Bu tecrübelerin geneli isâbetli olabilir. Fakat

Devamı

Şeâir ne demektir? Ezan bir Şeâir midir?

“Şeâir ne demektir? Ezan bir Şeâir midir? Başka dillere çevrilemeyişi şeâir olmasıyla mı ilgilidir? Neden?”   İslâm cihanşümul bir dindir. Kendisine bütün beşeriyeti muhatap alır. Mesajı tüm insanlığadır. Müjdesi ve cezâsı tüm beşeriyeti ihâta eder. Değerleri, mefhumları, emirleri, nehiyleri, görüş açısı, dili cihanşümuldur. İslâm’ın topluma ve topyekûn beşeriyete bakan ve

Devamı

Kur´ân´da Peygamber Efendimiz (asm)

İzmir´den Ekrem Kazan: “Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerle arasındaki farklar nelerdir? Allah (cc) Peygamberimizi diğer peygamberlerden neden üstün tutmuştur?”   Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerle arasında bulunan farklar, Peygamber Efendimizin (asm) üstünlüğü ve bunun hikmetleri ile ilgili olarak Kur’ân-ı Kerim ne diyor; ona bakalım: 1- Hazret-i Muhammed (asm) ulu’l-azm peygamberlerdendir.

Devamı