Bekâ aleminde sevap kazandıran salih amellerden hissemiz nedir?

Anamur’dan Bekir Dağaşan: “29. Lem’a Altıncı Bab’ta Üstad Hazretleri beş bakiyatüssalihat olarak kelimeler veriyor. Bu kelimeleri seçmesinin hikmetleri nelerdir? Bakiyatüssalihat nedir?” BİZ BEKA YOLCUSUYUZ   Bakiyatü’s-Salihat, her nefesimizin, her işimizin, her ânımızın, her şeyimizin kalıcı olmasını isteyen, ahirete ve beka âlemine taşınmasını isteyen Kur’ân’a ait bir kavramdır. Baki kalacak ve ahirete

Devamı

İnsan ölümle ölüme gitmiyor

Merve Hanım: “Mesnevî-i Nûriye’de 206. Sayfada geçen şu cümleyi izah eder misiniz: “Sen bazı vecihlerden fenaya gittiğin zaman Hâlık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malûmunda bâki kalmaklığın senin bekân için kâfidir.”1 İNSANI ÖLMEDEN ÖNCE ÖLDÜREN ŞEY! İnsan fanidir. Dünya hemen her bakımından insanı yiyip söndürmeye hazır bir potansiyele sahiptir. Üzerindeki fena

Devamı

Allah’ın ilmi senin bekan için yeter!

Merve Hanım: Mesnevî-i Nûriye 206. sayfada geçen şu cümleyi izah eder misiniz: “Hâlık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malûmunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir.” Allah İnsana En Yakındır İnsan fanidir. Dünya hemen her bakımından insanı yiyip söndürmeye hazır bir potansiyele sahiptir. Üzerindeki fena damgası insanı durmadan hırpalamaktadır. İnsan acizdir, yalnızdır,

Devamı

Senin bekan için ebedî Cennet sana yeter!

Merve Hanım: “Mesnevî-i Nûriye’de 206. Sayfada geçen şu cümleyi izah eder misiniz: ‘Sen bazı vecihlerden fenaya gittiğin zaman Halık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malumunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir.”1 İNSANI ÖLMEDEN ÖLDÜREN ŞEY! İnsan fanidir. Dünya hemen her bakımından insanı yiyip söndürmeye hazır bir potansiyele sahiptir. Üzerindeki fena damgası

Devamı

Ölmeden ölmek mi, ölümle ölmemek mi?

Merve Hanım: “Mesnevî-i Nûriye’de 206. Sayfada geçen şu cümleyi izah eder misiniz: ‘Sen bazı vecihlerden fenaya gittiğin zaman Halık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malumunda baki kalmaklığın senin bekan için kâfidir.1” İNSANI ÖLMEDEN ÖLDÜREN ŞEY! İnsan fanidir. Dünya hemen her bakımından insanı yiyip söndürmeye hazır bir potansiyele sahiptir. Üzerindeki fena damgası

Devamı