Şahs-ı manevîden nasıl helallik alınır?

Hanım okuyucularımız: “Şahs-ı maneviden helallik almak nasıl olur? Hatadan dönen kardeşimize nasıl davranmamız lazım? Şahs-ı manevimizi incittiniz diye aramıza almayalım mı? Helallik aldıktan sonra alalım mı?” Beni Tekrar Kardeşliğe Alır mısınız? Mesmuatımıza göre, Ahmet Feyzi ağabey bir ara dindar siyasetçilerle birlikte hareket etmiş. Fakat bilahare, yolun yol olmadığını fark edip

Devamı

Said Nursî’nin siyasî vazifesi

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Büyük Bir Vazife Said Nursî Hazretleri’nin siyasî vazifesi vardır. Ama o, siyasetçi değildir. Said Nursî, siyasî vazifesini bir parti kurmadan, devletin idaresine karışmadan, siyasî oluşumlara bir adam göndermeden ve hatta siyaseti takip etmeden,

Devamı

Risale-i Nur ve belâların def’i

Hüseyin Gültekin: “Risale-i Nur Anadolu’da cebel-i cudi gibi belâları defetmeye vesile olduğu halde, Anadolu üzerindeki bu belâların devamı ne hikmete mebnidir?” Risale-i Nurlar Anadolu Topraklarında Yazılmıştır Nuh Aleyhisselâm’ın gemisi, küfür ve zulüm mağdurlarını taşımış, onları hem küfrün tasallutundan, hem tufandan korumuş, tufan sona erdiğinde Cûdî Dağı’na oturmuştu. 1 Cûdi Dağı konusunda

Devamı

Zekâtlarımız hizmetlerimize

Muhtelif okuyucularımız: “Zekâtımızla yayınlarımızı destekleyebilir miyiz?” KILIÇ YERİNE KALEM    Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kıyamet günü âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı ile tartılır. Âlimlerin mürekkebi üstün gelir.” 1 Anlaşılıyor ki, asrımızın cihad vasıtası dâhilde kılıç değil, kalem ve yazıdır. Sünnette de, günümüzde de kalem, yazı ve mürekkep, kılıçtan daha keskindir.

Devamı

Yanınızda bir hazinenin anahtarı var mı?

Gebze’den Dr. Dt. Hamza ULU: “Barla Lâhikası 259 numaralı mektupta, Üstadımız, İsra Sûresi’nin 44. âyetinin, her mektubun başında yazılmasının hikmetini izah ediyor. 2. Sebepte “İtimat ettiğim mühim Üstadlarımın mektuplarının….” cevabındaki mühim üstadlar kimlerdir? Hangi mektuplarında geçmektedir?” TEFEKKÜR MESLEĞİ   Üstad Hazretleri kendinden önceki âlimlerin güzel adetlerinden mesleğine uygun gördüklerini yaşatmış, hatta

Devamı

Risale-i Nur’un tefekkür hazinesi

Ünal Ziylan: “Hizbü’l-Kur’ân ve Hizbü’n-Nuriye nedir? Aynı münacat mıdırlar?” Risale-i Nur bir tefekkür denizidir. Bediüzzaman tefekkürünü bazen Arapça, bazen Türkçe kaleme almış ve her iki lisanda farklı metinlerle “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlıdır” hadisine mazhar olmuştur. Hizbü’l-Kur’ân ve Hizbü’n-Nuriye farklı birer hizbdirler, Risale-i Nur’un da birer tefekkür

Devamı