Şeairin tarifi, hükmü ve önemi

Rize’den Muhammed Hekim: “11. Lem’a’nın 6. Nüktesinde nafile nevinden de olsa şahsî farzlardan daha ehemmiyetli denilen şeaire taalluk eden sünnetler nelerdir?” ŞEAİR NEDİR   Bu cümle içinde birkaç husus birden var: Şeairin ne olduğu? Şeairin hükmünün ne olduğu? Sünnet-i seniyye ile şeair arasındaki ilişki? Şeaire riyanın neden giremeyeceği ve şeairin nafile

Devamı

Belki kelimesinin mânâsı

İdris Yalçın: Üstad Hazretleri 23. Lem’a’nın hatimesinde: ‘Cenâb-ı Hak senin ibadetine, belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın; manen hastasın” diyor. Burada belki kelimesi ne anlamda kullanmış? Cenâb-ı Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı kesin değil mi?”

Devamı

Mü’minin ömrü nasıl uzun olur?

Hüseyin Bey: “22. Mektub’da geçen ‘Vahdet-i îtikad dahi vahdet-i içtimâiyeyi gerektirir’ ne demektir? Ne anlamamız gerekiyor? Mü’minler arasında niye bu birlik oluşmuyor? İtikatta problem mi var? Hatta aynı kitabı okuyan, aynı virdleri yapanlar arasında da bu birlik tamamıyla görülmüyor?” Bediüzzaman Hazretlerinin bu sözü, iki milyar Müslüman’ın kanayan yarasına merhemdir: İnanç

Devamı

Bir lokma, bir dane insanı nasıl batırır?

Emine Hanım: “On Yedinci Lem’a’da geçen, “Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma.” Cümlesini açıklar mısınız?”   ONDÖRDÜNCÜ NOTA İNSANI KEŞFEDİYOR İnsan her yönüyle derinliği olan bir varlıktır. Yaşadığı hiçbir hatırayı gerçekte unutmaz. Tattığı hiçbir acının, kederin ve elemin izini hafıza arşivinden

Devamı