Orucun kazâsı

Orucun kazâsı ne demektir? Nasıl yapılır?

İçinde bulunduğumuz dönüşsüz yolculukta günahlarımız, ihmâllerimiz, unutkanlıklarımız, mazeretlerimiz ve hastalıklarımız dönüşsüz değildir. Kim Allah’a yakın durursa, o bağışlanır. Kim Allah’ı mağfiret ve merhamet Sahibi bilirse, o mağfirete ve merhamete erer.
Ramazan ayında mü’minler eşsiz rahmet ve mağfiret sağanakları altında günahlarından arınırlar. Farz bir emir olan oruçla nefislerini melekleştirirler.
Fakat, elvedâ demek üzere olduğumuz mübârek Ramazan ayını iyi değerlendirmek her beşere nasip olmamış olabilir. Bazen kimimiz oruç tutmaya güç yetirememiş, kimimiz ciddî mazeretler yaşamış, kimimiz bu müstesnâ  ibâdet ayını ihmallerimize ve lâkaytlıklarımıza kurban vermiş olabiliriz. Allah’ın rahmeti bütün dünyayı kuşatmışken, biz her nasılsa kendimizi hâriçte tutmuş ve hâriçte kalmış olabiliriz.

Geç kalmış sayılmayız. Sakın, sakın; kendimizi geç kalmış olarak görmeyelim. Aksi takdirde önce şeytanın ekmeğine yağ sürmüş oluruz, sonra da—Allah muhafaza—kaybedenlerden oluruz. Allah’ın rahmeti bizi kuşatmışken, kendimizi kendi ellerimizle dışarı atmayalım. Kendimize acıyalım.
Ciddî rahatsızlıklar nedeniyle oruç tutamamış isek, zâten mesele yok. Rahatsızlığımızın bittiği ilk günden itibaren gününe gün kazâ etme imkânımız vardır. Bunu ihmal etmeyelim, geri de bırakmayalım.

Yok eğer; adını veremediğimiz ve nedenini bilemediğimiz bir tür ihmalkârlık ve vurdumduymazlık nedeniyle Ramazan orucunu yemişsek, tevbe kapısı bizim için de açık, Allah’ın rahmeti ve mağfireti bizi de ihâta etmekte; ne olur, mağfiret kapısından kaçmayalım, kendimize yazık etmeyelim, tevbe imkânımız bâkîdir, tevbe ile Allah’ın şefkat kucağına tâlip olalım, göz yaşları ile Allah’a ilticâ edelim, tevbe ve istiğfar edelim ve tutmadığımız oruçları, Ramazan’dan sonra günü gününe kazâ edelim.
Nitekim, Ramazan ayında ister özürlü, ister özürsüz bir gün bile oruç tutmayanların, Ramazan’dan sonra tutmadıkları gün sayısı kadar bire bir oruçlarını kazâ etmeleri farzdır.

OKU:   Akşam namazının kazası

Ramazan orucunun kazâsı bayram günleri dışında her gün yapılabilir. Ramazan dışındaki adak oruçları, başlanıp bozulmuş olan nâfile oruçları ve kefâret oruçlarının da kazâsı yapılır. Tutulmayan Ramazan orucu, önceden fidyesi verilmiş olsa bile, iyileştikten sonra tekrar gününe gün kazâ edilmelidir. Hastalığı nedeniyle oruç borcu olduğu halde; orucunu kazâ etmeye güç yetiremeden, fidyesini de vermeden ölen kişilerin fidyelerini vârisleri vermelidirler..

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir