Oruçlu iken muâyene

“Doktor muayene esnasında bir âleti alttan veya üstten içeriye girdirse oruç bozulur mu? Eğer bozulursa kefâret mi gerekir? Bu durumda gusül de gerekir mi?”

Okuyucumuza Cenâb-ı Hak’tan âcil şifâlar diliyoruz.

Tedâvî meşrûdur. Tedâvînin gerektirdiği müdâhaleler oruç bozucu olsa da, kefâreti gerektirici değildir. Çünkü tedâvî, bir hastalıktan dolayıdır, bir zaruretten kaynaklanır. Hastalık ise, Kur’ân’ın rahmet nazarıyla baktığı bir kolaylaştırıcı sebeptir.

Tedâvî esnasında bir âletle içeriye girilmesi orucu bozar, fakat sadece gününe gün kazâyı gerektirir. Kefâreti gerektirmez. Guslü de gerektirmez. Eğer hastalığın gereği olarak ağızdan hap veya ilâç alınsa, bu durumda yine oruç bozulur; fakat yine gününe gün kazâ yeterli olur.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print
OKU:   Oruçta niyet zamanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir