Namazı kaçırmak ve Secdede Tadil-i Erkan

İstanbul’dan Hamdi Gocek: 1. Bir apartman görevlisinin normal vazifesi olmadığı halde meselâ apartmanın kapısının yenilenmesi için aracı olduğu satıcıdan komisyon alması caiz olur mu?

2. Furkan ismi Kur’ân’a ait olduğundan çocuklara verilmesi doğru değil deniyor. Doğrusu nedir?

3. Burnu kapatacak şekilde secde yapmak namazın sıhhatine engel olur mu?

4. Rahatsızlığından dolayı uyku ilâcı alarak uyumak mecburiyeti olan, bu yüzden de ilâcın etkisi ile sabah namazına kalkamayan birinin durumu nedir?

Menfaat mi, Hak Ediş mi?

Vazifesi olmadığı halde toplum hizmeti yapanların bundan menfaat elde etmemesi lâzımdır. Allah’ın rızasına daha uygundur. Bir menfaat temini varsa, hak edişine bakılır.

Apartman görevlisi olmak gönüllülük esasına dayalı bir hizmet şeklidir. Menfaat temini için yapılan bir iş değildir. Hak ediş farklı bir şeydir. Menfaat temininin ucu ve sınırı yoktur. Hak edişin ise vardır.

Menfaat midir, hak ediş midir; bunu belirlemenin aslında pratik test soruları vardır. Öncelikle vicdan buna ne diyor? Ona bakmalı. İlk müftün vicdanındır. İkincisi, apartman sakinleri ne diyor? Apartman sakinleri, “Helâl olsun! Adam hak ediyor!” diyorlarsa, problem yoktur.

Planlanmış bir çaba göstermeksizin, sırf apartman görevinin getirdiği avantajla yaptığı işlerden komisyon alması halinde, bu rakamın karşılığı yoktur ve bu rakam caiz olmaz.

Resulullah Efendimiz (asm) İbnü’l-Lütbiyye’yi zekât toplamakla görevlendirmişti. İbnü’l-Lütbiyye iş dönüşünde: “Ya Resulallah! Şunlar sizindir. Bunlar da bana hediye edildi.” dedi. Bu Resulullah’ın (asm) hoşuna gitmedi. Minbere çıktı ve şöyle hitap etti:

OKU:   Zekât ve şükür

“Zekât toplamak için gönderdiğim memura ne oluyor ki, ‘Şunlar sizin. Bunlar da bana hediye edildi.’ diyor? Bu adam evinde otursaydı, hediye veren olur muydu?” buyurmuştur. 1

Furkan İsmi Verilebilir mi?

Furkan, “frk” kökünden türeyen bir isimdir. Hakkı batıldan ayıran, hakkı fark eden, adalet eden manalarına gelir. “Fark” ile aynı kökten türemiştir. Bizzat Kur’ân-ı Hakim gibi manalarda da kullanılmıştır. Kur’ân’ın isimlerinden biri olan Furkan, 25. sûrenin de adıdır.

Çocuklara Allah’ın zatını vasfeden isimler vermek doğru olmadığı gibi, Kur’ân’ın has ismini vermek de doğru olmaz. Meselâ Allah, Hâlık gibi zat-ı Uluhiyetin isimlerini vermek yerine Abdullah gibi “abd” ilâveli “Allah’ın kulu” gibi kulluk edebini hatırlatan isimleri kullanmak sünnettir. Doğrudan Kur’ân ismini vermek de doğru değildir. Ancak cins isimler verilebilir. Meselâ Furkan, cins isimdir. Konulabilir. Kur’ân için kullanılmışsa da, başka güzel manalara da gelir.

Secdede Tadil-i Erkân

Secde, rükûdan sonra, eller yere konarak, iki diz ile beraber, alın ve burnu eşit şekilde yere koyarak yapılır. İki elinin tam ortasına gelecek biçimde alın ve burun yere koyulur. Alın ile burun aynı hizada ve aynı anda yerde olmalıdır. Kol ve dirsekler yanlardan uzakta havada olmalıdır. Ayaklar, parmakları üzerine, parmak uçları kıbleye gelecek şekilde kıvrılarak dik tutulur. Baştaki sarığın veya takkenin ucu alnı kapatmamalı, alın yerin sertliğini hissetmelidir.

OKU:   Sünnet yerine kazâ mı kılmalı?

Kadınlar kollarını yanları ile bitiştirirler. Eller omuz hizasında olmalıdır. Alın yere konduğu halde burun konmasa yahut burun konduğu halde alın konmasa, yahut eller burnu göstermeyecek şekilde yüze yaklaştırılırsa secde yine geçerli olur. Ancak bunlar bir özür yoksa mekruhtur.

Uykuda Namaz Geçerse

Uykuda geçen namazla ilgili günah yoktur. Ancak bu uyku gafil uykusu olmamalıdır. Uyanacak şekilde yatmak, varsa saatini kurmak, varsa arkadaşından kendisini uyandırmasını rica etmek, mümkünse erken yatmak da dâhil tedbirleri almak, namaz hassasiyetinin gereklerindendir.

Rahatsızlığından dolayı uyku ilâcı almışsa, bir derece mazur olmakla beraber, yine de namaza kalkmaya çalışır. Uyanamadığı zaman uyandığında namazını kaza eder.

Dipnot:

1- Buhârî, “Hibe”, 17, “Ahkâm”, 24, 41; Müslim, “İmâre”, 26-29; Ebû Dâvûd, “İmâre”, 11.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir