Müslüman erkeklerin birden fazla kadınla evlenmelerinin hikmeti

İzmir’den Göksenin Ok: “1-Müslüman erkeklerin birden fazla kadınla evlenmelerine izin verilmesinin; bununla berâber kadınların birden fazla erkekle evlenmelerine izin verilmeyişinin ayrı ayrı hikmetlerini soranlar var. Ne cevap verebiliriz?

Ruhsatla emri birbirine karıştırmamalı ve insanın biyolojisini, kimyasını, psikolojisini, anatomisini ve tarihini iyi bilmelidir. Bilhassa tarihî olayları yaşandığı şartlar içinde değerlendirmelidir. Sorunuzu birkaç maddede ele almaya çalışalım:

1- İnsanlık tarihi iyi incelenirse, çok kadınla evlilik İslâm öncesi devirlerde hemen her toplumda var ola gelen bir vakıadır. Kur’ân bunu sınırlamış, dörtten fazlasına izin vermemiştir.

2-Belirli kayıtlara ve şartlara bağlı olarak ruhsat sınırını dar tutmayan Kur’ân, bu ruhsattan yararlanmak isteyen erkekler için önemli ahlâkî ve hukûkî yükümlülükler getirmiş, böylece kadınların mağdur olmalarını önlemiştir. Kaldı ki, “Bir kadın, adâletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır”1 buyuran Kur’ân, bir diğer âyette kadınlar arasında adâletin ve hukûkun gözetilmesinin de zorluğuna dikkat çekmiş, bir kadınla evliliği bir azîmet ve takvâ olarak teşvik etmiştir. Lütfen şu âyeti dikkatle inceleyelim: “Ey Mü’minler! Ne kadar isteseniz, kadınlar arasında adâletli davranmaya muktedir olamazsınız. Bari büsbütün birine meyletmeyiniz. Bu halde öbürünü askıda kalmış gibi bırakmış olursunuz. Eğer geçmiş hatalarınızı düzeltir ve adaletsizlikten de sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.”2

3-Birden fazla kadınla evlenecek olanlara işin vebâl boyutunu hatırlatan ve mağduriyetlere meydan vermemeye ısrarla dikkat çeken Kur’ân önümüzdeyken, Kur’ân’ı bu meselenin teşvikçisi gibi göstermek ve mağduriyetlerin sorumlusu olarak Kur’ân’ı öne sürmek Kur’ân’ı anlamamaktır. Bu meseleden mağdur olan kadınlar varsa sorumluları hiç şüphesiz adâletsiz, hırslı, hırçın ve zâlim erkeklerdir ve bunun hesabını eğer dünyada vermezlerse, mahşerde muhakkak vereceklerdir. Allah, bunu haber verir ve kadına adâletsiz davranmaktan erkeği sakındırır.

OKU:   Evlilikte iki eşit hak: Mehir ve boşanma

4- Erkeklere verilen şartlı ruhsatın kadınlara verilmemiş olmasının izahını ve hikmetini biyolojik, psikolojik ve anatomik yaklaşımlarla yapmak mümkündür. Kadın fıtraten aynı anda birden fazla erkeğe eş olabilecek kabiliyette değildir. Nitekim, birden fazla erkeğe eş olan kadının doğan çocuğunun babası meçhul olacaktır.

Dipnotlar:

1- Nisâ Sûresi, 4/3;
2- Nisâ Sûresi, 4/129;

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir