Kurban Hakkında

Denizli’den Ayhan BOZABA: “1-Komşumla birlikte kurban etmek için ortak bir sığır aldık. Sığırın ücretini ve etini yarı yarıya pay edeceğiz. Çünkü iki ayrı aile olarak keseceğiz. Komşum ve ben üçer kişi kurbana katılacağız toplam altı kişi kurbana katılmış olacağız, biz veya karşı taraftan kurbana üç değil dört kişi dahil edebilir mi? Biz hayvanı ve ücreti iki eşit parçaya böldükten sonra herhangi bir tarafın bu yarımın içerisinde dörde bölmesini işitmekteyiz. Sığırın etinin yarısını ve ücretinin yarısını vermek şartıyla yani anlaşarak ailelerden birisi dört kişi katılabilir mi? (Sığırın ücretinin 1/2 ücretini ödeyerek 1/2 etini alarak ve ödeyerek) yoksa yedi kişi olunca hisse ücreti ve eti tamdan yediye mi bölmek lazım? Bu şartlar altında her iki aileden kurban kesecek şahıs sayısı eşit mi olması lâzım?

2-Kasaplar ücretsiz kurban kesiyoruz ancak derisi bizimdir demektedirler. Halk da buna umumen uymaktadır bu husustaki dinimizin görüşü nedir?”

 

1- Ortaklık eşit hissedarlardan oluşur. Eğer ortağın birisi fazla hisse almak istiyorsa, iki hisseye, üç hisseye, yani birden fazla hisseye girebilir. Meselâ üç hisse kendisi alır (üç hisse parasını öder); kalan dört hisseyi de birer hisse olarak dört kişi alır. Bu durumda sığır eşit olarak yediye bölünmüş olur ki, câiz olan şekil budur.

OKU:   Adak mı, akika mı, kurban bayramı kurbanı mı?

Bahsettiğiniz şekilde ise ortaklar eşit hak almıyorlar. Yani ortağın birisi yüzde elliyi tek başına alırken, diğer ortaklar yüzde elliyi kendi aralarında paylaşıyorlar. Bu durumda hisseler eşit paylaşılmış olmuyor. Böyle ortaklık batıldır. Eğer birden fazla kişi bir hayvana ortak olarak katılacaklarsa, ortaklar hayvana eşit haklarla katılırlar ve ortakların sayısı yediyi geçmez.

2- Kurbanın her bir parçası “birr”dir, hayırdır, feyiz kaynağıdır; hiçbir parçasını satamayız. Oysa, derisini kasap ücreti olarak bıraktığımızda derisini satmış oluyoruz.

Kasaplara kesim ücreti vermekte bir sakınca yoktur. Fakat bu ücret kurbanın içinden olmamalıdır. Kasabın ücreti ayrıca verilmelidir.

Eğer derisini ücret olarak bırakırsak, fakir fukaraya veya hayır kurumlarına deri ücreti kadar ayrıca tasadduk etmemiz (bağışta bulunmamız) gerekir

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir