Kar ve dolu günahları temizler mi?

Yaşar Bey: “Bazı hadislerde hatalarımı kar ve dolu ile yıka gibi ifadeler vardır. Temizlikte kar, dolu ve soğuk suyun hikmeti nedir?”

BEYAZ ELBİSE GİBİ   

Bu rivayet, Buharî, Müslim, Ebu Davud ve Nesai gibi Kütüb-ü Sitte kaynaklarında geçer.

Şöyle ki: Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) şöyle duâ etti: “Allah’ım, beni hatalarımdan öyle temizle ki, kirden paklanan beyaz elbise gibi olayım. Allah’ım beni, hatalarımdan su, kar, dolu ve soğuk su ile yıka.” 1

Su emsalsiz bir temizlik aracıdır. Hem temizdir, hem temizleyicidir. Bu yönüyle ibadetin de olmazsa olmaz ön şartıdır. Kar ve dolu da temizliğin sembolüdür. Bazı Şafiiler bu hadise dayanarak kar ve dolunun da temizleyici olduğuna hükmetmişlerdir. Kar ve beyaz elbise ise beyazlığı sebebiyle temizlikten kinayedir.

Temiz, oksijen ve mineral yönüyle zengin, vücut yapısına uygun pH seviyesinde olan, antioksidan değeri yüksek, aktive hidrojen ihtiva eden, hafızası temiz ve güçlü olması dolayısıyla cana can katan suya eskiden beri ab-ı hayat dendiği biliniyor.

Su hayat kaynağıdır. Kar ve dolu da suyu besleyen semavî kaynaklardır.

Bediüzzaman sema ile arz arasındaki bu muhteşem su alışverişi için diyor ki:

“Bulutla arz arasında cereyan eden su alış verişine bakınız ki, arz, suyu buhar şeklinde buluta veriyor, bulut da kendi fabrikalarında lâzım gelen ameliyatı yaptıktan sonra buz, kar, yağmur şeklinde iade ediyor. Sanki o camit cirimler, lisan-ı hâlleriyle telsiz telgraf gibi birbiriyle konuşur ve yekdiğerine arz-ı ihtiyaç ediyorlar. Bilhassa bütün o ecram âdeta el ele vermiş gibi, kemal-i ciddiyetle zevi’l-hayata lâzım olan şeyleri tedarik etmek hizmetinde sa’y ediyorlar ve bir Müdebbir’in emrine bağlı olup bir gayeye teveccüh ediyorlar.” 2

OKU:   “Veren el alan elden üstündür” hadisini açıklar mısınız?

SU İLE TEMİZLEMEK   

Temizlik için Peygamber Efendimiz’in (asm) suyun yanında kar, buz ve bazı rivayetlerde dolu da zikretmiş olmasının görebildiğimiz bazı hikmetleri şöyledir:

1- Suyun temizleyici gücünü Peygamber Efendimiz (asm) böyle ifade etmiştir.

2- Su ile temizlenmenin ve günahtan arınmanın ehemmiyetini bildirmiştir. (Nevevi)

3- Kar ve dolu, su ile temizliğin vazgeçilmez önemine işaret için zikredilmiştir. Çünkü doğrudan bulutlardan geliyorlar. Öncesinde el değmemiştir ve kullanılmamışlardır. (Hattabî)

4- İbnu Dakîku’l-Îd der ki: “Böyle denmekle âzamî derecedeki temizlik ifade edilmiştir. Zira, üzerinden üç ayrı temizlik maddesi geçen elbise tertemiz olur.”

5- Bunların her birinden maksadın mecaz olması da mümkündür. Yani onlarla kiri kaldıran sıfat kinaye olunmuştur. Meselâ şu âyette: “Rabbimiz bizi affet, bize mağfiret et ve bize merhamet et…” 3 gibi, üç ayrı fiil ile Rabbimizden af istememiz öğretilmiştir. Aftan sonra mağfiretin ve rahmetin de zikri af isteğinde mübalâğa ederek mutlaka bağışlanma isteğini ifade ediyor.

6- Tîbî der ki: “Sudan sonra kar ve buzun da zikrinden maksat, aftan sonra rahmet ve mağfiretin bütün envâını -pek şiddetli olan Cehennem azabının hararetini söndürmek için- taleb etmektir.”

GÜNAHLAR VE CEHENNEM  

Resûlullah (asm) günahları -ateşe girmeye sebep olmasından ötürü- Cehenneme benzetmiş ve onun söndürülmesini yıkamaya teşbîh buyurmuş, söndürme işinde, söndürücülerin hepsini sudan başlayarak en soğuğuna varıncaya kadar zikretmekle üslûpta mübalâğaya yer vermiştir.

OKU:   Kehf sûresinin ilk on âyeti

Türbüştî’ye göre bu üç şeyin burada zikri, bunların semadan inmeleri sebebiyledir. Kirmani der ki, “İhtimaldir ki Resulullah (asm) hata ve günahları Cehennem ateşi yerine koymuştur. Çünkü günahlar insanı ateşe götürür. Cehennem ateşinin hararetinin de yıkanmakla gideceğini ima etmiş, bu ateşi söndürmek hususunda da kar ve dolunun daha müessir olacağını ifade etmiştir.

Musannif de bu hadise dayanarak kar ile abdest alınabileceğine hükmetmiştir. 4

Dipnotlar:
1- Nesaî, Taharet, 49; Buhârî, Da’avât, 38, 43-45; Müsl’m, Z’k’r, 49.
2- Mesnevî-‘ Nur’ye, s. 29, 30.
3- BakaraSûres’: 285.
4- Nesa’, Taharet, s. 48.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir