Kadir Gecesini aramak

İzmir’den okuyucumuz: “Kadir gecesini hangi gün ve gecede aramalıyız?”

Bu günlerde mübarek gün ve geceler yoğun şekilde bizi feyizlendiriyor. Anlıyoruz ki, Ramazan-ı Şerifin her bir günü diğer bir günü aratmayacak kadar feyizli, her bir gecesi diğer bir geceyi aratmayacak derecede mübarektir. Kadir Gecesi de, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmın ümmetine verilmiş bir hediye olarak bu ayın içinde gizlenmiştir. Bu gece, önceki ümmetlerin uzun ömürlerine sevapta ve feyizde yetişsinler diye Muhammed (asm) ümmetine hediye olarak verildi1 ve bizzat Cenâb-ı Hak tarafından bin aya eşit kılındı.2

Kadir gecesinin, Ramazan-ı Şerifin hangi gecesinde olduğuna dair Peygamber Efendimizden (asm) gelen haberlere bir göz atalım:

* İbnu Ömer (ra) anlatıyor: “Resûlullah’a (asm) Kadir gecesi Ramazan’ın neresinde?” diye sorulmuştu. Resûlullah Efendimiz (asm):

“O, Ramazan’ın tamamında!” buyurdu.”3

* Hz. Aişe (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikâfa girer ve derdi ki: ‘Kadir gecesini Ramazan’ın son on gününde arayın’. Resûlullah (asm)’dan sonra, zevceleri de itikâfa girdiler.”4

* Ebu Saîd (ra) anlatıyor: “Biz Hz. Peygamber (asm) ile birlikte Ramazan’ın orta on gününde itikâfa girdik, yirminci günün sabahı olunca eşyalarımızı evlerimize taşıdık. Resûlullah (asm) bir hutbe okudu ve sonra şöyle buyurdu:

“‘İtikâfa girmiş olanlar, itikâf mahallerine dönsünler. Zira bu gece bana Kadir gecesinin hangi gece olduğu gösterilmişti, sonra unutturuldu. Siz, son onda ve tek gecelerde arayın. Ayrıca bu gece kendimi su ve çamur içinde secde eder gördüm.’ Resûlullah (asm) itikâf mahalline dönünce, o günün sonuna doğru hava bozdu. Mescid o sıralarda (üzeri dallarla örtülmüş) çardak şeklindeydi. Hz. Peygamber’in (asm) burnu ve burun yumuşağı üzerinde su ve çamur bulaşığını gördüm. Bu gece 21. gece idi.”5

OKU:   80 senelik ömür

İbnu Ömer (ra) anlatıyor: Hz. Peygamber’in (asm) ashabından bazılarına, rüyalarında, Kadir gecesinin Ramazan’ın son yedisinde olduğu gösterildi. Rüyaları kendisine anlatılınca Efendimiz (asm): ‘Görüyorum ki, rüyanız son yediye uygun düşmektedir. Öyleyse, Kadir gecesini aramak isteyen son yedide arasın’ buyurdu.”6

* Zirr İbnu Hubeyş anlatıyor: Ubeyd İbnu Ka’b’a (ra) dedim ki, “İbnu Mesud (ra): ‘Bütün sene geceleri kalkan kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir’ diyormuş (ne dersiniz?).” Bana şu cevabı verdi: “Kendisinden başka ilâh olmayan Zat-ı Zülcelâl’e yemin olsun, Kadir gecesi Ramazan ayındadır. Ve o gece, Resûlullah’ın (asm) bize kalkmamızı emrettiği gecedir, o da yirmi yedinci gecedir. Bunun emaresi, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınsız olarak doğmasıdır.”7

Mü’minler tarafından genellikle benimsenen, Kadir Gecesinin Ramazanın 27’nci gecesi olduğudur. İslâm âlimlerinden bazıları Kadir Sûresinde geçen ve Kadir gecesine işaret eden “hiye” zamirinin, Kadir Sûresi’nin 27. kelimesi olmasından da hareketle bu gecenin 27. gece olduğu üzerinde durur. Fakat yukarıdaki rivayetler gösteriyor ki, Kadir Gecesi olarak o geceye çivilenip kalmamalı, her Ramazan gecesini Kadir Gecesi bilmelidir. Nitekim Bedîüzzaman Hazretleri Kadir Gecesinin bütün Ramazan içinde saklanmış olduğunu bildiriyor ve bunun hikmetinin de, mü’minlerin bütün Ramazan boyunca duâya ve ibadete devam etmesinin istenmesi olduğunu haber veriyor.8

Kadir Gecesine ulaşmak ve ondan hissemizi almak için şu hadise kulak verelim: “Kim Ramazan ayı çıkıncaya kadar akşam ve yatsı namazlarını cemaat ile kılarsa Kadir gecesinden hissesini alır.”9

OKU:   Bir ömürlük gece!

Dipnotlar:
1- Muvatta, İtikaf 15, (1, 321);
2- Kadir Sûresi: 3;
3- Ebu Dâvud, Salât, 324, (1387);
4- Müslim, İtikâf 5, (1172);
5- Buhârî, Fadlu Leyleti’l-Kadr 2, 3, İtikaf 1, 9, 13; Müslim, Sıyâm 213, (1167);
6- Müslim, Sıyâm 205, (1165); Muvatta, İtikâf 14, (1, 321);;
7- Müslim, Misâfirîn 179. (762);
8- Sözler, s. 309;
9- K.Sitte, s. 400

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir