İstikamet emrinin imtihan şiddeti

Antalya’dan bir kardeşimiz: “Bediüzzaman Şualar’da, ‘Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mehenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve “Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı, yok mu?” üç dört eleklerle elenmek; hâlisâne, sırf hak ve hakikat namına olan hizmetinize pek çok lüzumu vardı ki, kader-i İlâhî ve inâyet-i Rabbâniye müsaade ediyor.”1 diyor. İnsafsız elekler ne demektir? Kader insafsız mı oluyor? Bu cümleyi açar mısınız?”

SORUMLULUĞU ARTIRAN DEĞERLER

Üstad Hazretlerinin bu cümlesi beni titretiyor.

Belki Risale-i Nur içerisinde nur kardeşler için yazılmış en şiddetli cümle, bu cümledir.

Bu cümleyi çerçeveletip asalım; yüreğimize daha iyi nakşolacaksa eğer!

Anlaşılıyor ki, Nur Talebesi olmak bir imtiyaz değil; bir sorumluluk külçesidir.

Bir cepte keklik değil; bir ateş parçasıdır!

Elinizdeki nimetin değeri nispetinde sorumluluğunuz artıyor.

Sorumluluğunuz nispetinde mahşerde hesabınız, sorgunuz ve yargı şiddetiniz artıyor.

Bu, âdetullah gereği böyledir. Kur’ân, “Biz resul göndermedikçe azap etmeyiz”2 buyuruyor.

Bu ayetin mefhum-u muhalifi: “Biz resul gönderirsek azap ederiz.” demektir.

Çünkü resulün tebliği ile birlikte sahip olduğunuz nimet, kat kat artmış oluyor.

İSTİKAMET İMTİHANI ŞİDDETLİ OLUYOR

Hidayete ve nimete erme açısından şu insanlık tarihini bir incelersek, karşımıza öyle kareler çıkıyor ki… Şaşkınlıktan parmağımızı ısırıyoruz, dudağımızı dişliyoruz! Anlıyoruz ki, Allah hiç kimseye özel ve soylu kimliği nedeniyle hidayet vermiyor.

OKU:   Hz. Peygamber'e (asm) salât ve selâm etmek

Ne peygamberi, ne velîyi, ne havassı, ne avamı; hiç kimseyi takvası var diye, ibadeti, hizmeti, aşkı, sadakati, teslimiyeti, ihlâsı, istikameti var diye ayırmıyor, kayırmıyor, kimseye iltimas geçmiyor!

Bilakis, bu değerlerin mevcudiyeti nispetinde imtihanı şiddetlendiriyor.

İnsafsız elekleri artırıyor.

Ayağını kaydıracak sebepleri ziyadeleştiriyor: Bakalım metin mi, değil mi?

Ha; rahmet etmiyor mu? Yardım etmiyor mu?

Hiç şüphesiz inayetini de, rahmetini de, nusretini de esirgemiyor.

Ancak ihlâs ve istikamet imtihanı şiddetli oluyor!

Peygamber Efendimiz (asm) bu nedenle, “İnsanlar helak oldu. Âlimler müstesna. Âlimler helak oldu. İlmiyle amel edenler müstesna. İlmiyle amel edenler helak oldu; ihlâslı olanlar müstesna! İhlâslı olanlar da çok büyük tehlike içindedirler.”3 Buyuruyor. Risale-i Nur’a işaret eden ayetlerin ikincisi Hud Suresi’nde bulunan “Emrolunduğun gibi istikamet içinde ol!”4 ayetidir.

Bu istikamet emrinin imtihan şiddeti Peygamber Efendimiz’e (asm) iltimas geçmemiştir. Öyle ki, Nebiyy-i Zişan Efendimiz [asm]: “Hud Suresi beni ihtiyarlattı.”5  Buyurmuştur.

BİRBİRİMİZE DUA EDELİM!

İman, ihlâs, istikamet, sadakat, uhuvvet, tevazu, merhamet, uluvv-i himmet, kerem, şefkat, nezahet, afv, safh, müspet hareket, mahviyet, tesanüt, ittihad, ittifak, muhabbet, isar, fenafil’l-ihvan gibi pırlanta Kur’ân faziletlerini ehil bir irşad kutbundan ders alıyorsunuz. Keza küfre ve zulme edna bir meylin zararını, kinin, garazın, ucbun, yeisin, riyanın, gıybetin, kafa fenerine itimadın, hazz-ı nefsin, enaniyetin, menfi ihtilafın, adavetin, tenkidin,  hubb-u cahın, teveccüh-ü âmmenin reziletlerini bir Ferid-i Devrandan öğreniyorsunuz.

OKU:   Üç-dört eleklerle elenmek

Haliyle, imtihanınız şiddetli, elekleriniz insafsız olacak! Çünkü aldığınız yüksek nur ve irşadın hukuku bunu gerektiriyor! Üstad Hazretlerinin söz konusu mektupta insafsız dediği şey, kader değildir.

“İnsafsızca tecrübe”den maksat, kaderin eleklerinin çetinliği, şiddeti ve zorluğudur.

Hepimiz imtihandayız.

Ve hepimiz “kaç defa altın mı, bakır mı diye mehenge” vurulmak için kaç defa insafsız eleklerden geçiyoruz!

Birbirimize dua edelim!

Dipnotlar:

1- Şualar, s. 448.;
2- İsra Suresi: 15.;
3- Keşfü’l-Hafa, 2:3:12.;
4- Hud Suresi: 112.;
5- Tirmizî, Tefsîr, 56; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:343.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir