Mehmet Kutlular’ın Aziz Hatırasına

Geçen hafta bu gün, her fani gibi Mehmet Kutlular Ağabeyi de hüzünle âlem-i berzaha uğurladık. Ardından duâ yapmaktan başka elimizden bir şey gelmedi. Allah’tan ki, duâ en büyük güçtü! Rahmetle git hey koca çınar! Rahmet-i İlâhiyeyi tebessüme getiresin! Cenab-ı Allah’ın mağfireti elinden tutsun! Lütf-u fazlı sana yar olsun! İzzet ve

Devamı

İstikamet Rabbimin lütf-u ikramıdır, şükür ister

İzmir / Karabağlar’dan Rıdvan TAŞ: “Çok çalkantılı günlerden geçiyoruz. Savrulan savrulana. Elhamdülillah Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin ürünü olan Yeni Asya zırhı bizi dinen, fikren, siyaseten koruyor. Şükür borcumuzu ödemek, istikamette kalmak ve kabre imanla gitmek için bize düşen görevler nelerdir?”   ÖNEMLİ BİR İSTİKAMET SIRRI Yeni Asya aslında ve zahirde

Devamı

İstikamet emrinin imtihan şiddeti

Antalya’dan bir kardeşimiz: “Bediüzzaman Şualar’da, ‘Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye sizi kaç defa altın mı, bakır mı diye mehenge vurmak ve her cihette sizi insafsızca tecrübe etmek ve “Nefislerinizin hisseleri ve desiseleri var mı, yok mu?” üç dört eleklerle elenmek; hâlisâne, sırf hak ve hakikat namına olan

Devamı

İstikamet imtihanında şiddetli elekler

Antalya’dan okuyucumuz: “Bediüzzaman Şuâlar’da, insafsız eleklerden bahsediyor. Bu ne demektir? Kader insafsız mı oluyor? Bu cümleyi açar mısınız?” Şiddetli Elekler: Üstad Hazretlerinin bu cümlesi beni titretiyor. Belki Risale-i Nur içerisinde Nur kardeşler için yazılmış en şiddetli cümle, bu cümledir. Bediüzzaman diyor ki: “Siz bu şiddetli imtihana girmek ve inceden inceye

Devamı

Beşinci Şuâ ehl-i ilmin izzetini kurtarıyor

Konya Beyşehir’den Sümeyye Hanım: “Kastamonu Lâhikası 62. Sahifede Üstadımızın şöyle bir ifadesi var: ‘Evet, Beşinci Şuâ, umumun ve bilhassa ehl-i ilmin imanlarını tashih edip kurtarıyor.’ Bu cümlenin manasını açıklar mısınız?” İMANLARI TASHİH EDİYOR Bediüzzaman Hazretleri bahsettiğiniz mektubu, Kastamonu’da iken, Barla’daki talebelerine (rahmetullahi aleyhim) hitaben yazıyor. “Ben, oradaki talebeleri ve dostları

Devamı

Cemaatî sıkıntılar ve kader

Tire’den Refik Koyu: “Cemaatî sıkıntılarda kaderin hissesi nedir? İşi kadere vererek sorumluluğu atmak olur mu?”   KUSUR NEFSİME AİTTİR İşi kadere vererek sorumluluktan kurtulma gibi bir kavram bizim lügatimizde yoktur. Sorumluluğu başkasına yıkma gibi bir meşrû tavırdan da söz edemeyiz. Sorumlu ne kader, ne başkası! Sorumlu benim nefs-i emmaremdir dememiz

Devamı

İman ve hayat

Adana’dan okuyucumuz: “İman ile hayatımız nasıl bütünlük kazanacak? Amele yansımayan bir iman kurtuluş vesikası olabilir mi? Risâle-i Nur okuyanın imansız kabre girmeyeceği müjdesini açıklar mısınız? Ne demektir? Bir an-ı seyyale iman ve intisap ne demektir?” İmanımız da, hayatımız da Allah’ın lütfu, ikramı, hediyesi, ihdası, ihyası, rahmeti. İmanımız Allah’ın yakınlığı. Hayatımız

Devamı