İçki ve kumarın ne gibi faydası vardır

Hatay’dan okuyucumuz: “Bakara Sûresinin 219. âyetinde, içkinin ve kumarın büyük günah olduğu zikredilirken, bunlarda insanlar için bazı faydalar olduğu, fakat günahlarının faydalarından daha büyük olduğu ifade ediliyor. Bu âyeti açıklar mısınız? İçki ve kumarın ne gibi faydası vardır? Örnek verebilir misiniz?”

1- Sarhoşluk veren her türlü içkinin ve kumarın gerçekte faydası yoktur. Hem kişisel, hem de toplumsal yönden zararı ise çoktur.

2- Bu âyette söz konusu edilen “faydalar” gerçek faydalar olmayıp, içki kullanan ve kumar oynayan insanlarca düşünülen veya var kabul edilen “faydalar”dır.

Meselâ içkinin biraz neşe ve lezzet verdiği, yüksek ticârî kârlar getirdiği düşünülür ve korkak tabiatlı olanlara cesaret ve kuvvet verdiği ve efkârı dağıttığı zannedilir.

Kumarın da para kazandırdığı, dostlar arası muhabbete neden olduğu, can sıkıntısını giderdiği… vs. zannedilir.

3- Oysa âyette hemen ifade edilir ki, bu faydalar birer vehimdir, birer yanılgıdır, gerçek değildir, hakikati yoktur, “içkinin ve kumarın zararı—var sayılan—faydasından çoktur.”

Menfaatleri hakiki ve sağlam menfaat değildir.

Verdiği neşe sarhoşluğa dönüşür.

Görünüşte verdiği cesaret, felâket getirir.

Efkârı dağıtmaz, daha büyük dert getirir.

Getirdiği sanılan kâr ve kazanç bereketsizdir, hayırsızdır, haramdır, yüzlerce ziyan getirir.

Verdiği sanılan kuvvet sıhhati bozar.

Getirdiği sanılan dostluk ve muhabbet, geçicidir, menfaate dönüktür, çabuk bozulur ve düşmanlığa döner.

OKU:   Günahın şahitleri günahı ne zaman unuturlar?

Müptelâ olanlar yakalarını zor kurtarırlar.

Neşe ve lezzetleri ferdî olduğu halde, verdiği zarar hem ferdî, hem toplumsaldır.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

One comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir