İbâdetin fayda ve hikmetleri

Abdullah Bey: “Risale-i Nur’da ibadetin fayda ve hikmetleri hakkında neler vardır?”   İBADET EMİR OLDUĞU İÇİN YAPILIR Öncelikle Bediüzzaman’ın ibadetin taabbüdî olduğunu, yani emir olduğu için yapılması lâzım geldiğini özellikle vurguladığını belirtelim. Keza Bediüzzaman’a göre ibadet kul ile Allah arasında pek yüksek bir bağ, çok şerefli bir nispet ve pek

Devamı

Risale-i Nur’da ibâdetin hikmetleri

Eskişehir’den okuyucumuz: “Bediüzzaman’a göre ibadetin fayda ve hikmetleri nelerdir?” İBADETİN İLLETİ EMİRDİR Öncelikle Bediüzzaman’ın ibadetin taabbüdî olduğunu, yani emir olduğu için yapılması lâzım geldiğini özellikle vurguladığını belirtelim. Keza Bediüzzaman’a göre ibadet kul ile Allah arasında pek yüksek bir bağ, çok şerefli bir nispet ve pek yüce bir rabıtadır. Bununla beraber,

Devamı

Kur´ân-ı Kerim´in ölenlere okunması

Serkan Bey: “Kur’ân-ı Kerim’in ölenlere okunması veya okunan Kur’ân’ın ölenlere bağışlanması dinen uygun mudur? Okunan Kur’ân’dan ölüler fayda sağlar mı? ‘Ölenlere Kur’ân okunmaz, Kur’ân’da ve hadiste böyle bir şey yoktur’ diyenler var. Bu doğru mu?” Ölüler de Allah’ın kulları ve onlar da Allah kelâmının feyzine ve saadetine muhtaçtırlar. Bilhassa Müslüman

Devamı

Namaz için sebep arayışı

A. Okuyan: “Neden namaz kılmamız gerektiğini soran bir arkadaşım var. Birçok şey söyledim, ama yeterli olduğumu düşünmüyorum. Ona neler söylenebilir?”   Yaptığımız ibadetlerde taabbüdîlik vardır1; yani ibadetin ibadet olma özelliği, bize onu emir olarak algılama ve emri yapma niteliği kazandırıyor. Bu kulluktur. Yani bir ibadet emredildiği için yapılır. Başka hiçbir

Devamı

İçki ve kumarın ne gibi faydası vardır

Hatay’dan okuyucumuz: “Bakara Sûresinin 219. âyetinde, içkinin ve kumarın büyük günah olduğu zikredilirken, bunlarda insanlar için bazı faydalar olduğu, fakat günahlarının faydalarından daha büyük olduğu ifade ediliyor. Bu âyeti açıklar mısınız? İçki ve kumarın ne gibi faydası vardır? Örnek verebilir misiniz?” 1- Sarhoşluk veren her türlü içkinin ve kumarın gerçekte faydası

Devamı

Cinler hakkında

İzmir’den Hüseyin Görmenoğlu: “Cin nedir? Özellikleri nelerdir? Sorumlulukları var mıdır? Cinlerle görüşmek mümkün müdür? Cinlerle görüşmenin sakıncaları veya faydaları nelerdir? Cinlerin şerlerinden nasıl korunacağız?”   Cinler; hava, elektrik, ışık ve koku gibi vücudu görünmeyen, fakat varlığı hissedilebilen latîf ve rûhânî varlıklardır. Hazret-i Âdem (as) yaratılmazdan önce yeryüzünün hâkimi ve sâkini

Devamı

Âhirette fayda sağlasın diye ibâdet yapılır mı?

Ankara’dan Gayenur Adıgüzel: “Bir amel âhirette bana fayda sağlasın düşüncesiyle yapılırsa, ihlâsa aykırı olur mu? Bu düşünceyle yapılan amel âhirette bir fayda sağlar mı?”   “İhlâs, yapılan ibâdetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fâide ibâdete illet gösterilse, o ibâdet bâtıldır. Fâideler, hikmetler yalnız müreccih olabilirler;

Devamı