Gusül abdesti üzeri

“Gusül abdestinin alınışını tarif eder misiniz? Bazıları gusül abdesti alırken Allah rızası için diyor; bu doğru mu?”

 

Hazret-i Ayşe Validemiz (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm) gusül abdesti almak istediği zaman başta ellerini su kabına sokmadan önce yıkardı. Sonra edep yerini yıkar ve namaz abdesti gibi abdest alırdı. Sonra saçını diplerine kadar ıslatırdı. Sonra başından aşağıya üç defa su saçardı.”1

Gusül abdesti sünnete uygun olarak şöyle alınır: Gusül almak için kapalı veya gizli bir yer tercih edilir. Mümkünse edep yeri bir peştamal veya örtü ile örtülür. Edep yeri açık iken kıbleye dönülmez.

Gusle başlarken besmele çekilir ve niyet edilir. Niyetin kalben yapılması yeterlidir. Kalben, farz olan guslü yaparak cünüplüğü kaldırmaya ya da hayız halinden temizlenmeye; namaz kılmayı ve Kur’ân okumayı kendisine helâl etmeye karar vermek kâfîdir. Niyet esnasında Allah rızası için denilir. Yani niyet Allah rızası için yapılır. Şafiîlere ve Malikîlere göre, niyetin kalple beraber dil ile söylenmesi daha efdaldır.

Sonra ellerini bileklerine kadar yıkar. Dişlerini yıkar, misvaklar veya fırçalar. Sonra bedeni üzerinde kir ve pislik varsa yıkar ve temizler. Kirli olsun, temiz olsun; edep yerlerini ve uyluklarını yıkar. Sonra namaz abdesti gibi abdest alır. Abdest esnasında ağzına bol su verir ve çalkalar, oruçlu değilse suyu boğazına kadar vardırır. Burnuna da bol su çeker ve burnunu temizler. Su ayağı altında birikiyorsa ayağını yıkamayı en sona bırakır.

OKU:   Dinin tamamlanması ve bid’at

Sonra başını üç defa su dökerek ve ovarak yıkar. Daha sonra sağ omuzundan başlayarak bedeninin sağ tarafını; daha sonra da sol omuzundan başlayarak bedeninin sol tarafını üçer defa ovarak ve hiçbir kuru yer bırakmadan yıkar. Yıkanırken göbeğinin oyuğuna, küpe deliklerine ve saç ve sakalının arasına suyu vardırır, vücudun girinti ve kırışık yerlerine suyun iyice girmesini sağlar. Bunun için gerektiği şekilde vücudunu hilâller ve ovar.

En sonda da eğer gusül aldığı yerde su birikmiş ise, sudan çıkar ve ayağını yıkar. Yıkandıktan sonra temiz bir havlu ile kurulanır. Ve mümkün mertebe çabuk davranarak edep yerlerini örter ve giyinir.

Böylece dört mezhebe göre adabına uygun olarak gusül abdestini almış olur.

Dipnotlar:
1- Tirmizî, Tahâret, 76

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir