Güzel giyinmek

Nevşehir’den Habibe Nur Eryılmaz: “Neden güzel giyiniyorsun?” deyince, “Allah verdiği güzel nimetleri üzerimde göstermekten memnun olur” diye cevap veriyor. Burada Allah güzel nimet verince ahirette verdiklerinden kesmeyecek mi?”

Ebu’l Ahvas (ra), babasından naklederek şöyle demiştir: Resûlullahın (asm) yanına girmiştim elbisemi pejmürde görünce bana, “Senin malın mülkün var mıdır?” buyurdu. Ben de: “Her cins maldan Allah bana vermiştir” dedim. “Öyleyse malın üzerinde görünsün” buyurdular.1

Allah dünyada güzel nimet verince ahirette vereceklerinden kesmez. Çünkü Allah fazl ve kerem sahibidir. Dünyada da, ahirette de fazlından ve kereminden verir. İnsana da sadece şükretmek düşer.
Ancak riya, gıybet ve kötü huylar gibi kötü ameller, uhrevî hasenattan götürürler.
Meselâ gıybet eden insan, gıybet ettiği kimsenin günahını üzerine alır. Riyakâr, riya ile yaptığı amelin sevabını dünyada yer. Kötü huylar insanın hasenatını eksiltirler.

Dipnotlar: 1- Nesai, Süslenme, 83; Ebû Davud, Libas: 17; Tirmizî, Edeb: 54

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Uğursuzluk inancı

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir