Fıtır sadakası

Fıtır sadakası ne demektir? Hükmü nedir?

Fıtır veya fıtra, “yaratılış” demektir. Fıtır Sadakası ise, Ramazan bayramına kavuşan ve aslî ihtiyaçları dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altında bulunan kimseler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mâlî bir ibâdettir, bir yaratılış sadakasıdır. Vâciptir. Kişi başına konmuş bir mâlî ibâdet olması cihetiyle baş-göz ve beden zekâtı da denmektedir.

Fıtır sadakası ne zaman verilir?

Fıtır sadakasının verilme zamanı, Ramazan bayramının bir – iki gün öncesi ile Ramazan bayram namazı arasıdır. Ramazan ayı içerisinde de verilebilir. Yoksulların ihtiyaçlarını bir an önce giderebilmeleri için uygun zaman dilimi ve uygun ortam bulunduktan sonra hemen vermek en tavsiye edilen şeklidir.

Fıtır sadakası ne kadar verilir?

Fıtır sadakasında esas olan, bir fakîrin bir günlük (iki öğün) yiyeceğini temin etmektir Fitre miktarı kişi başına buğdaydan yaklaşık bir buçuk kilogram; arpa, kuru üzüm ve hurmadan üç kilogram üzerinden hesap edilir.

Günümüzün ekonomik değerleri ile söyleyecek olursak, bir kişi için 16 YTL’den başlayıp 20 YTL’ye kadar verilebilir. Mümkün mertebe cömert davranmakta fayda vardır.

Fıtır Sadakası bayramdan sonraya kadar verilmez ise zimmetten düşmez; zimmeti devam eder ve ilk fırsatta kazâen verilmesi gerekir. Ancak fitreyi bayramdan sonraya bırakmak günahtır.

Böyle sevinç ve rahmet günlerinde fakirleri ve ihtiyaç sahiplerini el avuç açmaktan kurtarmak, onların günlük yiyeceklerini, verilecek fitrelerle kâmilen temin etmek hiç şüphesiz büyük bir himmet, gayret ve büyük sevaptır.

OKU:   Afet mağdurlarına fitremizi verebilir miyiz?

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir