Zekât ile öşür arasındaki fark nedir?

Mahmut63800 rumuzlu okuyucumuz: “Zekâtla öşür çoğu zaman karıştırılmaktadır. Açıklar mısınız?”

Zekât ile öşür oran olarak her ne kadar birbirinden farklı olsalar da, sonuçta her ikisi de zekâttır. Öşür, Allah’ın her sene taze verdiği ziraat mahsullerine düşen zekâttır. Oranı onda birdir. Bu ismi oranından almıştır. (Öşür, onda bir demektir.) Nisabı bir vesktir.1 Yani günümüz hesaplarıyla yaklaşık 653 kilogramdır. Yani, ekilen ve kendisinden istifâde edilen toprak mahsulü, 653 kg. dan itibaren zekâta (öşre) tâbidir. Her mahsulün zekâtı, hasat mevsiminde verilir.

Zekât ise ticâret mallarından verilir. Oranı kırkta birdir. Nisabı, yirmi miskal altın, yani yaklaşık 85 gram altındır. Bu zekât, nisap miktarını aşmış olan ticâret malını bir yıl çalıştırınca üzerimize farz olur.

Dipnotlar:
1- Nesâî, Zekat, 21, 22, 23

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print
OKU:   Doğmamış bebek için fitre

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.