Dünyanın dümdüz yayılıp serildiğini söyleyen ayet bilimsel gerçeklere uyuyor mu?

İzmir’den Rumeysa Yelkenkayalı: “Dünyanın dümdüz yayılıp serildiğini söyleyen ayet bilimsel gerçeklere uyuyor mu?”

KUR’ÂN İLMÎ BİR MUCİZEDİR

Bediüzzaman’ın ifadesiyle “zaman ihtiyarlandıkça gençleşen”1 ve bozulmamış tek İlahî kitap olan Kur’ân’ın binden fazla ayetinde, 1400 sene sonra bu gün yeni keşfedilmiş bir çok ilmî gerçeğin şifresini bulmak mümkündür.

Bahsettiğiniz dünyanın dümdüz yayılıp döşendiği2 ile ilgili ayetlerden siz dünyanın yuvarlak olmadığı ile ilgili sonuçlar çıkarıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu ayetler dünyanın bu gün bilinen yuvarlak şekliyle hayat için yayılıp döşendiğini ifade ederler.

Nitekim aynı ayetlerden Naziat Suresi 30. Âyet, “Yeryüzünü yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.” Manasını “dehâhâ” kelimesi ile veriyor ki, tam bir ilmî mucizedir. Bu ayet indiğinde Avrupalılar dünyanın dümdüz bir tepsi biçiminde olduğuna inanıyordu.

Keza Kur’ân güneşin de sistemiyle birlikte döndüğünü3, dünyanın, güneşin ve ayın bir yörüngede yüzdüğünü4 bildirdiği asırda, insanlık dünyanın dönmediğini sanıyordu.

KUR’ÂN BİR İLİM DERYASIDIR

Ateist felsefe elli-altmış yıl öncesine kadar bütün tezlerini kâinatın ezelî olduğu varsayımına dayandırıyordu. Kâinat ezelî olunca güya bir yaratıcıya ihtiyaç kalmayacaktı. Oysa şimdi yeni anlaşıldı ki, kâinat ezelî değildir, bir başlangıcı vardır. Başlangıçta her şey bir kozmik çorba halinde, bir çekirdek-i aslî içindedir ve Big Bang denilen bir büyük patlama ile yaratılış ağacı var edilmeye başlanmıştır.

Ateist felsefe böylece asrımızda en önemli tezini savunamaz hale düşmüş ve aslında çökmüştür.

OKU:   Kur´ân öğrenme dönemi başladı

İnsanlığın henüz asrımızda keşfettiği kâinatın bitişik bir çekirdekten yaratıldığı meselesini Kur’ân 1400 yıl önce Enbiya Suresinin 30. Ayetinde bildirmişti.

Keza gezegenlerin ve yıldızların boşlukta nasıl döndüklerini fizik ilmi asrımızda “çekim kanunu” ile izah etmiştir. Oysa çekim kanunu 1400 yıl önce Kur’ân’ın ayetlerine “biğayri amedin” (direksiz olarak) ifadesiyle girmiştir.5

Keza insanoğlu bundan yüz yıl öncesine kadar ayın nurdan ibaret olduğunu sanıyordu. Oysa Kur’ân 1400 yıl önce ayın ışığı olmadığını, sadece ışığı yansıtıcı bir özelliği bulunduğunu bildiriyordu.6

KUR’ÂN 1400 YIL ÖNDEN GİDİYOR

Astronomide ve fizikte asrımız ilimlerinden 1400 yıl önden giden Kur’ân, Biyoloji, Ekoloji, Jeoloji, Coğrafya, Zooloji, Embriyoloji, Kimya, Matematik gibi nice ilimlerde de asrımızdan 1400 yıl önden gidiyor.

Mesela Biyoloji yeryüzü ile bulutlar arasındaki su döngüsünü asrımızda keşfetmiştir. Mü’minun Suresinin 18. Ayeti, Nur Suresinin 43. Ayeti, Zümer Suresinin 21. Ayeti gibi nice ayetler su döngüsünü 1400 yıl öncesinden bildiriyor.

Biyoloji bitkilerin erkekli dişili çiftler halinde bulunduğunu asrımızda keşfetmiştir. Oysa Kur’ân 1400 sene öncesinden bitkilerin erkekli dişili yaratıldığını7 ve dişilerin erkek bitkilerin spermleri ile aşılandığını ve bunun için rüzgârların aşılayıcı8 olduğunu bildiriyor.

Coğrafya’nın yeni keşiflerinden olan dağların yer yüzünü iç hareketlerin sarsıntısından koruyucu fonksiyonunu, Kur’ân 1400 yıl önceden bildiriyor.9

Örümcek, karınca, arı, sinek gibi nice hayvanlar ilim boyutunda Zooloji’nin gündemine asrımızda girerken, Kur’ân 1400 yıl öncesinden bu hayvanlarla ilgili zoolojik bilgiler aktarıyor.10

OKU:   Tilâvet Secdesi üzerine

İnsanın zigot denilen aşılanmış bir yumurta hücresinden yaratıldığı Embriyoloji ve Tıp ilimlerinin yeni keşiflerindendir. Oysa Kur’ân bu konuda da 1400 sene önden gidiyor, Embriyoloji’nin zigot dediği aşılanmış hücreyi “alak” tabiriyle insanlığın gündemine taşıyor ve bir ilmî anahtar olan “alak” tabiri sureye de ad oluyor.11

Örnekler çoktur. Ancak sayfamız sınırlıdır.

Piyasada silik sözler çok geziyor. Sizden ricamız, silik sözlere değer vermeyiniz ve Kur’ân’ı silik sözlere feda etmeyiniz.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s.1195.
2- Mesela bakınız: Şems Suresi: 6; Ra’d Suresi: 3; Naziat Suresi: 30; Kaf Suresi: 7; Zariyet Suresi: 48.
3- Yasin Suresi: 38.
4- Enbiya Suresi: 33.
5- Ra’d Suresi: 2; Lokman Suresi: 10; Hac Suresi: 65.
6- Furkan Suresi: 61.
7- Taha Suresi: 53.
8- Hicr Suresi: 22.
9- Nebe Suresi: 7.
10- Bakınız: Ankebut Suresi: 41; Neml Suresi: 18; Nahl Suresi: 68, 69; Bakara Suresi: 26.
11- Alak Suresi: 2; keza bakınız: Mü’minun Suresi: 13, 14.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Günahlarını düşünmüyorsan neticesinden feryad et!

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir