Çiçekte saklı nimetler

Eda Hanım: “Allah’ın sıfatlarını kavrayabilmek aklımızda tutabilmek için hangi örnekleri düşünmeliyiz? Esma’ü-l hüsna içinde örnekler verebilir misiniz?”

ÇİÇEĞİN GÜZELLİĞİ KENDİ MALI DEĞİL  

Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının ispatı, içinde yaşadığımız yeryüzüdür, dağlardır, ovalardır, canlılardır, insanlardır, bitkilerdir, semavattır, bütünüyle kâinattır, bütünüyle mevcudattır. Her şey önce kendi yaratıcısının esmasını ve sıfatını gösteriyor, sonra kendini gösteriyor.

Mesela çiçek önce ism-i Cemil’i ve Cemal sıfatını, ism-i Latif’i ve lütuf sıfatını gösteriyor. Ardından çiçek kendini gösteriyor, insana latif bir güzellik sunuyor.

Çiçek güzeldir ve latiftir. Güzellik sıfatı ve letafet sıfatı çiçeğin kendi öz malı ve kendi icadı değil; Cenab-ı Allah’a ait ve O’na mahsus iki Ezelî sıfattır. Bu sıfatlar sonsuz güzel olan Cenab-ı Allah’ın Cemil ve Latif isimlerinden çiçeğe tecelli etmiş, çiçeği güzelleştirmiş ve latifleştirmiştir. Bu sıfatlar, yeryüzünde bulunan bütün bitkilerin bütün çiçeklerinde tecelli halindedir.

Çiçekte başka isimler de tecelli etmektedir. Bu öylesine açık, net, emsalsiz, güzel ve muhteşemdir ki, bu işlere ve tecellilere Hâlık Teâlâ’dan başka hiç kimse sahip olamaz. Çiçeğin içinde yer alan erkek ve dişi püskülcüklerde, kapsülünde yer alan polende, ovaryumunda bulunan yumurtada ism-i Rahman, ism-i Rezzak, ism-i Mugaddî, ism-i Şâfi, ism-i Muhyî, ism-i Bais, ism-i Kerim, İsm-i Evvel, İsm-i Batın, İsm-i Zahir, İsm-i Hafiz, ism-i Rahim, İsm-i Musavvir, İsm-i Alim, İsm-i Hakim ve daha bilmediğimiz nice isim tecelli halindedir.

OKU:   Cenâb-ı Hakkın isimleri

ÇİÇEKTE SAKLI NİMETLER 

Çiçek rahmet eseridir. İsm-i Rahman’ı ve İsm-i Rahim’i net biçimde gösterir.

Meyvesinde benzersiz gıdalar yaratılır. Fıtrîdir, genetiğinden etine ve kabuğuna, rengine ve kokusuna, tadına ve şekline, faydalılığından maslahatına kadar insanın ve hayvanın tabiatına uygundur. Bu özellikler çiçeğin kendi marifeti olmadığı gibi, ne toprağın, ne güneşin, ne suyun, ne bahçıvanın marifeti değildir. Bu özellikleri bu meyveye ancak İsm-i Rezzak, İsm-i Mugaddî ve İsm-i Mün’im verebilir ve vermiştir.

Keza aynı çiçeğin poleninde ve çiçek yaprakçıklarında yer alan bin bir hastalığa şifa minerallerini ism-i Şâfiî’den başka hangi sebeple izah edeceğiz? Papatya çiçeğindeki, hatmi çiçeğindeki, ıhlamur çiçeğindeki şifa değerleri için İsm-i Şâfii’den başka kime teşekkür edeceğiz?

ÇİÇEK KİMİN TURRASI İSE   

Keza aynı çiçeğin püskülcüklerinde yer alan hayat maddeciği, yeni hayata namzet tohum adayını sakladığı kapsülde İsm-i Muhyî, gelecek neslin ilk adımları olmasıyla İsm-i Evvel, geçmiş neslin tüm özelliklerinin aynen diriltilmesiyle İsm-i Bais tecelli eder.

Aynı çiçeğin geçmişi ve geleceği özetleyen latif, hoş, çekici ve benzersiz bir yapıda icad edilmiş olması İsm-i Mucid’in ve İsm-i Musavvir’in işidir. Aynı çiçekte sunulan bal nektarı ve yakın gelecekte sunulan emsalsiz meyve ile çiçeği insanoğlu için eşsiz bir ikram sepeti hüviyetine sokan ism-i Kerim’dir. Aynı çiçeğin orijinal iç yapısı İsm-i Batın’ın, şairlere ve ressamlara ilham kaynağı olacak derecede güzel dış yapısı İsm-i Zahir’in ve İsm-i Musavvir’in tecelli mahallidir. Aynı çiçeğin tohumda geçmişten geleceğe neslinin tüm özelliklerini taşıma özelliği İsm-i Hafiz’in tecellisiyle olmaktadır.

OKU:   İnsan ve ism-i Rahman

Keza aynı çiçek, sapından taç yaprağına, püskülünden iç organlarına kadar harika bir sistemle güneşe, toprağa, suya, havaya, iklime ve mikro ve makro planda âlemin nizamına bağlı ve uyumlu olması İsm-i Alim’in ve İsm-i Hakim’in tecelligahı olmasındandır.

Ve nihayet aynı çiçek, insan ruhunu okşayan, insan simasını tebessüme getiren, insan kalbini dinlendiren, stresini gideren, gerginliklerini bitiren, psikolojisine şifa olan, insanın sevgisine ve aşkına sembol olan sevimli, latif ve hoş güzelliğiyle İsm-i Vedud’un tecelligahıdır.

Söz Bediüzzaman’ın: “Bu çiçek kimin turrası ise, kimin sikkesi ise ve kimin mührü ise ve kimin nakşı ise, elbette bütün zemin yüzündeki o nevi çiçekler onun mühürleridir, sikkeleridir.”1

Dipnotlar:
1 -Sözler, s. 1112.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir