Çiçekte saklı nimetler

Eda Hanım: “Allah’ın sıfatlarını kavrayabilmek aklımızda tutabilmek için hangi örnekleri düşünmeliyiz? Esma’ü-l hüsna içinde örnekler verebilir misiniz?” ÇİÇEĞİN GÜZELLİĞİ KENDİ MALI DEĞİL   Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının ispatı, içinde yaşadığımız yeryüzüdür, dağlardır, ovalardır, canlılardır, insanlardır, bitkilerdir, semavattır, bütünüyle kâinattır, bütünüyle mevcudattır. Her şey önce kendi yaratıcısının esmasını ve sıfatını gösteriyor, sonra

Devamı

İsm-i Rahman’ın tasarrufu

Bayan okuyucumuz: “İnsan, Rahman suretinde yaratılmıştır.” Hadisini açıklar mısınız? Rahman suretinde yaratılmak ne demektir? Rahman ismi rızk mânâsında olduğu için mi bize yakındır?”   Allah’ın (cc) ne Zat’ına, ne sıfatlarına, ne isimlerine, ne de Rahman ismine bir “suret” vermek mümkün değildir. Allah hayalimize gelen bütün suretlerden, şekillerden ve biçimlerden münezzeh

Devamı

İnsan ve ism-i Rahman

Kayseri’den bayan okuyucumuz: “‘İnsan, Rahmân sûretinde yaratılmıştır’ hadisini açıklar mısınız? Rahmân sûretinde yaratılmak ne demektir? Rahmân ismi rızık mânâsında olduğu için mi bize yakındır?”   Allah’ın ne Zât’ına, ne sıfatlarına, ne isimlerine, ne de Rahmân ismine bir “sûret” vermek mümkün değildir. Allah aklımıza gelen bütün sûretlerden, şekillerden ve biçimlerden münezzehtir

Devamı