Cehennemde acıyı kim çekecektir?

Bozyazı’dan Ayşegül Aydın: “Beden hücreleri vazifelerini eksiksiz yapıyorlar. Nefs-i emarenin hataları için neden ceza görecekler?”


Beden hücreleri vazifelerini eksiksiz yapıyorlar. Çünkü başka seçenekleri yok. Nefs-i emmare ise vazifesini çok aksatıyor, zevkine çok düşüyor ve günahlara çok dalıyor. Çünkü nefs-i emmare çok seçenekli bir dünyada hayatının imtihanını veriyor.

Bedenimizde ve ruhumuzda sahip olduğumuz mameleki bir aile sayalım. Veya bir komisyon kabul edelim. Bediüzzaman Hazretleri ‘Altıncı Söz’de “daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zâhirî ve bâtınî hasseleri” birer makine veya alet ya da çiftlik sayıyor.1

Öte yandan Bediüzzaman namazla ilgili beş ikazın İkinci İkazında kalbi, ruhu ve lâtife-i Rabbaniye olan vicdanı nefisle arkadaş (yani aynı komisyonunun üyeleri) sayıyor.2

Buradan çıkaracağımız husus şudur: Aynı makinenin çarkları veya aynı komisyonun üyeleri bulunan cismimiz, hücrelerimiz, ruhumuz, kalbimiz, nefsimiz, gözümüz, dilimiz, aklımız, hayalimiz, vicdanımız hep birlikte büyük bir kulluk imtihanı içindeler. Bu imtihanda savaşan taraflar var.

Bu savaşta hedef: Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hâkim kılmak.3

Yani kalbimizle nefsimiz kıyasıya savaşıyor. Bazen ipi kalbimiz göğüslüyor. Bazen nefsimiz kalbimizi tuş ediyor. Bu savaş ölünceye kadar devam edecek.

Bu savaşta nefsimiz diğer arkadaşlarını ifsat etmekte, yoldan çıkarmakta, onları peşinden sürüklemekte tek başına çalışıyor. Ama nefsin etkili bir silâh olduğunu kabul etmeliyiz.

OKU:   Allah´ın emri mi, Cennet arzusu mu?

Diğer yandan Allah’ın yardımı, inayeti, afvı, mağfireti, rahmeti, merhameti, hidayeti de nefsimizin kırıp döktüğü yol arkadaşlarını himaye edecek, onları günah bataklığından kurtaracak şekilde üzerimizde.

Hücrelerimizin bir suçu yok elbette. Ama hücrelerimizin bir kaybı da yok. Cehenneme de atılsa sürekli yenilenen bir profile sahipler. Bedenimizin acısını ve ıztırabını ise, nefis ve kalp de dâhil bütün kulluk komisyonu üyelerinden müteşekkil canımız, yani ruhumuz çekecektir.

Dipnotlar:
1- Sözler, s. 31.
2- Sözler, s. 244.
3- Lem’alar, s. 145.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir