Allah´ın işitme sıfatı

İzmit/Körfez’den Muhammed Işık: *“Allah’ın işitme sıfatı hakkında bilgi verir misiniz? Acaba Allah’ü Teâlâ duâlarımızı birden nasıl işitiyor? Kaç milyar insanın duâsını hepsini birden nasıl duyuyor?”

Allah’ın (cc) Güzel İsimlerinden birisi Semi’dir. Yani Allah mahlûkatının seslerini, duâlarını, niyazlarını, yalvarışlarını, yakarışlarını kâmil olarak, eksiksiz, bir anda işitir; herkesin her âhını, her sözünü, her çağrısını, her çığlığını eksiksiz ve derhal duyar. Bir ses bir sese, bir duâ bir duâya, bir ah bir aha mani olmaz.

Kur’ân, birçok âyette Cenâb-ı Hakk’ın, “Semi’ ve Basîr”1 olduğunu bildiriyor.

Semi’ ve Kerîm olan Cenâb-ı Hakk’ın, en gizli bir zîhayatın en gizli bir arzusunu, en hafif bir niyazını gördüğünü, işittiğini, kabul edip merhamet ettiğini ve hal diliyle de olsa cevap verdiğini beyan eden Bedîüzzaman, gayet Hakîmâne, Basîrâne ve Rahîmâne yaratılan her şeyin terbiye ve tedbirinin, Semi’ ve Basîr olan Cenâb-ı Allah’a mahsus olduğunu kaydeder.2

Bedîüzzaman’a göre, Cenâb-ı Hakk’ın küllî iradesine ve mutlak kudretine hadsiz fiiller, hadsiz sesler, hadsiz duâlar, hadsiz işler, hiçbir cihette ağır gelmez, birbirine mani olmaz, Hâlık-ı Zülcelâl’i meşgul etmez, şaşırtmaz. Cenâb-ı Hak bütün varlıkları birden görür, bütün sesleri birden işitir; O’na göre yakın, uzak birdir. İsterse bütününü birinin imdadına gönderir. Her şeyin her şeyini görür. Seslerini işitir. Her şeyin her şeyini bilir.3

OKU:   Allah´ı anlamak hayatın bir zorunluluğudur

Saîd Nursî’ye göre, zîhayatların yaratılışına bakıldığında Cenâb-ı Hakk’ın muktedir, muhtar, işitici, bilici ve görücü olduğu asla dikkatli gözlerden kaçmamaktadır. Cenâb-ı Hak en küçük zîhayatları görmekte, bilmekte, dinlemekte, en gizli de olsa seslerini işitmekte ve her şeyi dilediği gibi yapmaktadır. Keza, kulağı veren Cenâb-ı Allah, o kulağın işittiklerini elbette işitmekte, sonra kulağı yapmakta, yaratmakta ve vermektedir.4 Bütün zîhayat mahlûkların elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün ihtiyaçlarının ve bütün fıtrî isteklerinin, bir nev’î duâ hükmünde olan fıtrî istidat ve zarurî ihtiyaç dilleriyle istedikleri vakitte, gayet Rahîm, işitici ve şefkatli bir gaybî el tarafından verilmesiyle ve ihtiyarî olan duâların, hususan salih kimselerin ve Peygamberlerin duâlarının ekserisinin makbul olmasıyla kat’î anlaşılıyor ki, her dertlinin âhını dinleyen, her muhtacın duâsını işiten bir Semi’ ve Mucîb, perde arkasında vardır ve en küçük bir zîhayatın, en küçük bir ihtiyacını görmektedir. En gizli bir âhını işitmekte, şefkat etmekte, fiilen cevap vermekte ve memnun etmektedir. Keza, işitici olan Cenâb-ı Hakk’a nazaran, insan nev’înin en büyük duâsı olan âhiretin icadı ve en büyük mutluluğu olan ebedî saadetin verilmesi için Hazret-i Muhammed’in (asm) tek duâsı kâfîdir! Cennetin vücudu ve âhiretin icadı, Mucîb, Semi’ ve Rahîm olan Cenâb-ı Hakk’ın kudretine baharın icadı kadar kolay ve rahattır.5

Yaratılış itibariyle temel azalarda birbirlerine birebir benzerlik taşıyan insanların, inceliklerde ve kişiliklerde birbirine nazaran bir hayli farklılıklar arz ettiğini beyan eden Saîd Nursî, benzerlik cihetinin Allah’ın Vahid-i Ehad olduğuna, farklılık cihetinin ise Cenâb-ı Hakk’ın irade Sahibi olduğuna şehâdet ettiğini kaydeder.6 Bedîüzzaman’a göre, insan nev’înin şu farklılığı ile beraber; buğday, üzüm, arı ve karınca gibi nev’îlerdeki benzerlik, Semî ve Basîr bir İrade Sahibinin varlığına işarettir. Gören ve işiten Yaratıcı, birçok türü birbirine yakın bir uygunluk içinde yaratmıştır. Hikmet ile yapılmış bir masnu olan insan, her şeyin Malik’i olan Cenâb-ı Allah’ı bilmekten gafil olmamalı; her şeyin gizli açık feryadını işiten Semî’in varlığı hakkında tereddüt etmemelidir.7

OKU:   Allah, imana gelmemesi için dilediği kulunun gözünü perdeler mi?

Bedîüzzaman sorar: Bütün kâinatla alâkadar olup, her şeyin minnetine girmektense ve ihtiyaç için bütün sebeplere ve vasıtalara el açmaktansa, bir Rabb-i Vâhid, Semi ve Basîr’e iltica etmek daha rahat ve daha kârlı değil midir? Bir sineğin kafasındaki o küçücük hücrelerin nidalarına “Lebbeyk” diyen Sâni-i Semî’in ve Basîr’in, insanın duâlarını işitmemesi ve o duâlara müsbet cevaplar vermemesi imkânı var mıdır?8

Dipnotlar:
1- Mücâdele Sûresi, 58/1; İsrâ Sûresi, 17/1.
2- Sözler, s. 71.
3- Sözler, s. 629.
4- Şuâlar, s. 15.
5- Şuâlar, s. 193.
6- Mesnevî-i Nûriye, s. 152.
7- Mesnevî-i Nûriye, s. 153.
8- Mesnevî-i Nûriye, s. 59.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir