Oğuzhan bey: “Kurban bayramında adak kesilir mi?”

Adak kurbanını kesmek için Kurban Bayramını beklemeye gerek yoktur. Adak kurbanı şarta bağlı olarak adanmışsa, şartın gerçekleştiği günden itibaren ilk fırsatta; şartsız olarak adanmışsa, niyet edilen zaman içinde kesilir. Kurban Bayramında kesilmek üzere adanmışsa, Kurban Bayramında kesilir ve fakir-fukarâya dağıtılır.

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Niçin namaz kılarız?
208
Serkan Bey: “Namazı niçin kıldığımızı özetle açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Birinci Mektub’da hayat mertebeleri
110
S rumuzlu okuyucumuz: “Birinci Mektub’da geçen hayat mertebelerini kısaca açar mısınız? Orada şehitler için, ‘Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini b...
Alacağı Zekâta saymak
21
İzmir’den Canan Hanım: “Borcunu ödemeye güç yetiremeyen bir alacaklım var. Borcunu zekâtıma sayabilir miyim?” (daha&helliip;)
Gayr-i müslimle selâmlaşma
11
Şanlıurfa’dan: “Gayr-i Müslimlere selâm vermenin usulü nedir? Yöremizde Yezidî ve Hıristiyan vatandaşlara Allah’ın selâmı yerine günaydın, merhaba... vb. gibi hitap şekilleri yaygındır. Bu uygun mudur...
Cehennemde akraba ziyareti olacak mı?
14
Bornova’dan Günan Bey: “Cennet ehli Cehennemde olan dost ve akrabalarını ziyaret edebilecek mi? Dünyada hapishane ziyareti yapıldığı gibi orada da Cehennem ziyareti olur mu?” (daha&helliip;)...
Parfüm kullanmak
54
Basri Bahar: “Ter kokusunu önlemek için parfüm sürmenin bayanlarda zina işlemek kadar günahı olduğu ve gusül abdesti almadan bu olaydan kurtulamayacağı belirtiliyor. Erkeklerde durum nasıldır? Sabahla...
İnternetten film, müzik indirmek kul hakkına girer mi?
26
Sümeyra Kaya: “İnternetten müzik indirmek günah mı? İnternetten film indirmek günah mı? Yani bunlar kul hakkına girer mi? Chat yapmak günah mı? Sorularıma beni tatmin edici cevaplar bulamıyorum bana y...
Hacca gitmenin hükümleri nelerdir?
35
Tayfun Nevzat: “Hacca gitmenin hükümleri nelerdir?” (daha&helliip;)
Oruç ve güzel ahlâk
14
“R” rumuzlu okuyucumuz: “Oruç ile güzel ahlâk arasında bir ilişki var mıdır?” (daha&helliip;)
İmam-ı Mübîn ve Kitâb-ı Mübîn nedir?
21
Konya’dan Dr. Mustafa bey: “Kastamonu Lâhikasında Re’fet beyin “Ene ve zerre namındaki Otuzuncu Sözü her mü’minin ezber etmesi zarûrîdir” sözünü, Otuzuncu Sözün dikkatle incelenmesi açısından çok önem...