Kıyametten sonra dört büyük melek ne iş yapar?

Burhan Göktaş: “Dört büyük meleğin (Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil) haşirden sonraki akıbetleri hakkında bilgi verir misiniz?”

 

HAYAT DEVAM EDECEK

Mahşerden sonra biz günahkâr kullar kendi akıbetimizi bilmiyoruz ki, meleklerin akıbetlerini merak edelim. Melekler günah işlemezler, isyan etmezler, mükerrem kullardırlar, emre muhalefet etmezler, ne emrolunsa harfiyen onu yaparlar, insanlar gibi ihmalkâr değildirler. Her bir melek, farklı karakterlerde yaratılan bu kâinat eczasının adeta ruhu hükmündedir. Kâinatın düzeninde, akıp gidişinde, baş döndürücü bir hızla halden hale değişmesinde zerre kadar hatanın olmayışı, ruhu hükmünde olan meleklerin görevlerine sadık olduklarını gösterir.

Kıyamet emri geldiğinde âlem-i şehadet yıkılacak ve ahiretten bir menzil olarak yeniden yaratılacak. Yani bu yıkılış daimî olmayacak. Geçici bir süreç olacak. Bu geçici sürecin sonunda yeryüzünün dağları, taşları, ovaları, denizleri, ırmakları âlem-i bekanın bakî birer parçası olacak, insan bedeni zaten ölmemiş olan ruhuna kavuşacak, insanlar dirilecek, hayat âhiret âleminde ebedî olarak devam edecek. Bu hususlar âyetlerle sabittir.

MELEKLERİN GÖREVLERİ DEVAM EDER

Melekler âlem-i bekadan sayılan kullardır. Âlem-i şehadette sayısız vazifesi bulunan meleklerin, âlem-i şehadet bâkî bir şekle girince de vazifelerinin devam edeceği vazifelerinin nezahetinden anlaşılıyor. Zaten meleklerin birinci vazifeleri Allah’ın azametini, kibriyasını, kudretini, cemalini, rahmetini mahlûklar üstünde müşahede etmek, tefekkür etmek, kendi müstesna lisanlarıyla Allah’ı zikretmek, Allah’ı fikretmek ve Allah’a şükretmektir. Meleklerin bu görevleri daimidir. Şehadet âlemi ile sınırlı değildir.

Şehadet âlemi sona erince meleklerin şehadet âlemi ile ilgili görevleri bitse de, bâkî âlemde de buna benzer görevler üstlenecekleri âşikârdır. Meselâ Mikail Aleyhisselâmın kâinatın oluşumu ve tabiatın işleyişiyle ilgili görevleri baki bir âleme tahvil ederek devam etmesi pekâlâ mümkündür.

İsrafil Aleyhisselâm’ın su’r üfleme işi sona ermiş olsa bile, Allah’ın azametini ve emrini bâkî âlem üzerinde ilân etme görevinin devam etmesi mümkündür. Cebrail Aleyhisselâm artık peygamberlere belki vahiy getirmez; ama Allah’ın hadd ü hesaba gelmeyen emirlerini ve kelâmlarını has kullarına ve seçkin ibadına tebliğ etme görevinin devam etmesi görevinin ve nezahetinin şenindendir.

Meselâ Cebrail Aleyhisselâm’ın şehadet âleminde bile tebliğ dışındaki görev yoğunluğunu Bediüzzaman şöyle tasvir ediyor: “Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm bin yıldızda bir anda hem Arş’ta, hem huzur-u Nebevîde, hem huzur-u İlâhîde bir vakitte bulunması…”1

Keza Azrail Aleyhisselâm’ın elinde artık ölüm emri bulunmaz. Çünkü bundan önce ölen ölmüştür ve bâkî âleme geçilmiştir. Hatta bütün ölenler dirilmiştir. Ve bundan böyle artık ölümün olmayacağı ilân edilmiştir. Muhtemel ki artık ölümün olmayacağını ilân eden meleklerin başında Azrail Aleyhisselâm gelmektedir. Keza Azrail Aleyhisselâmın bâkî emir ve işlerde Allah’ın iradesi çerçevesinde vazife alması görevde sadakatinin ve emre itaatinin şeninden bulunmaktadır.

Takdir elbette Yüce Allah’ındır. Dilediği ibadını dilediği emirlerle ve görevlerle tavzif eder.

ÂYETLERDEN BİR DEMEK

Fakat bilmemiz gereken husus şudur ki, âlem-i bekada melekler sayısız biçimde aynen mevcutturlar, Cennette ve Cehennemde insanlarla konuşurlar ve iletişim kurarlar. Allah’ın emirlerini icra etmeye devam ederler.

İşte bazı âyetler: “Melekler her kapıdan onların yanına girerler de, “Sabretmenize karşılık selâm size; burası dünya yurdunun ne güzel sonucudur.” derler.”2

“Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, “Selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin Cennet’e!” derler.”3

“Melekler onları “Size söz verilen (mutlu) Gün, işte bu Gün’dür!” sözleriyle karşılayacaklar.”4

“Şüphesiz “Rabbimiz Allah’tır” deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: “Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen Cennet’le sevinin! Biz dünya da âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var.”5

Dipnotlar:
1- Sözler, s. 815.
2- Ra’d Sûresi: 23, 24.
3- Nahl Sûresi: 32.
4- Enbiya Sûresi:103.
5- Fussilet Sûresi: 30-32.

 

 

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Refik-i A’lâya yolculuk
4.212
Karamürsel’den Mehmet Peker: “Peygamber Efendimiz’in (asm) son günleri nasıl oldu, cenazesini kim yıkadı, kabre kim taşıdı, techizi, tekfini ve defni nasıl olmuştur?”   Hazret-i Cebrâil Aleyh...
Celcelûtiye ve Bediüzzaman
2.549
Serkan Bey: “Risâle-i Nûr’da bir çok yerde bahsi geçen Hazret-i Ali’nin (ra) nazmettiği Celcelûtiye hakkında bilgi verir misiniz? Celcelûtiye nedir? Nasıl bir eserdir? Kime dayanır?”   Celcel...
Semâda melekler ve ruhlar
1.046
Cizre’den okuyucumuz: “Üstad Hazretleri semayı şenlendirenin melekler ve rûhâniyât olduğunu buyuruyor. Bu rûhâniyât dediği bizim dünyaya gelmeden intizar salonu denilen yerde bekleyen ruhlarımız mıdır...
Celcelûtiye üzerine
15.329
Zübeyir Bey: “Celcelutiye hakkında bilgi verir misiniz? Celcelûtiye nedir? Nasıl bir eserdir?” NAZMEDİLMİŞ BİR VAHİY ESERİ Celcelûtiye, Süryânîce “Bedî” demektir. Resûl-i Ekrem Efendimiz Aleyhis...
Meleklerin başlıca vazifeleri ve özellikleri nelerdir?
1.874
Erşan Sever: “Deniyor ki, melekler için hangi iş için yaratılmış iseler o işi yaparlar ve melekler tek iş görebilirler başka bir şey yapamazlar. Hâlbuki meleklerin tek iş yapmadıklarını, emredilen her...
Cebrail’in (as) ümmete örnek bir duruşu
4.078
İzmir-Çamdibi’nden Muzaffer Kılınç: “Peygamber Efendimiz’in (asm) ‘açık kadının bulunduğu yere melek girmez; meleğin girmediği yere ben girmem.’ buyurduğunu işittim. Bu sözün kaynağını ve manasını açı...
Meleklerde ve ruhlarda tefekkür
461
Cizre’den okuyucumuz: *“Bediüzzaman Hazretleri semayı şenlendiren Melekler ve Rûhâniyât olduğunu bildiriyor. Bu rûhâniyât dediği bizim dünyaya gelmeden intizar salonu denilen yerde bekleyen ruhlarımız...
Risale-i Nur’da temsil sanatıyla kâinat binasına bakış...
75
İzmir’den Medrese Talebeleri: “Yirmi Dördüncü Söz’de melekler bahsinde geçen temsillerde Üçüncü Kısım’da hayvanattan maksat bitkiler midir, hayvanlar mıdır?1” TEMSİL DEYİNCE Temsil sözünü duyduğum...
On sekiz bin âlem
591
Fâtih Bey: “On sekiz bin âlem sözünden ne anlamalıyız?   Cenâb-ı Hak bu hadsiz-hudutsuz kâinatı hadsiz, hesapsız âlemlerin iç içe bulunduğu bir gül goncası gibi yaratmıştır. Biz farkındayız ...
Meleklerin sûret ve resimlerden hoşlanmayışı
1.545
Ahmet Başargil: “1- Sevgili Peygamberimizin (asm) resim olan yere melek gelmez hadis-i şerifinin kaynağını yazar mısınız? 2- Kıble yönünde insan resimleri var ise namaza bir mahzuru var mıdır? Bir i...
Melekler lâtife yaparlar mı?
368
Seyfettin Öner: Melekler lâtife yaparlar mı?   Gönlü hoş tutan hoş sözlere ve içinde yalan olmamak kaydıyla güzel ve nükteli cümlelere lâtife denmiştir. Melekler zaten lâtif varlıklardır, ...
Melekler ölürler mi?
785
C. Said Peker: “Melekler için de ölüm var mıdır? Melekler de ölümü tadacak, yani ölecek midir? Bu konuya bir açıklık getirebilirseniz memnun oluruz. Şimdiden şükranlarımızı sunar, çalışmalarınızda Cen...
Gökte ve yerde övülen tek insan: Hz. Muhammed (asm)
6.926
Ayşenur Hanım: “Peygamber Efendimizin mucizelerini ve eşsizliğini anlatmak mübalağa etmek midir? Onu mübalağa etmeden hak ettiği şekilde övmenin sınırları nelerdir?   ALLAH, MELEKLER VE İNSAN...
Soğan ve sarımsak yenilen yere melekler gelmez mi?
25.350
İzmir’den okuyucumuz: “Soğan ve sarımsak yenilen yere melekler gelmez mi?” 1- Soğan ve sarımsak Allah’ın yeryüzünde bitirdiği nimetlerdendir. Şifalıdırlar. Kendilerine mahsus tatlarıyla, şifa veric...
Arş’ın altındaki hazineden gelen ayetler
1.409
Muzaffer Bey: “1- Amenerresulü okumanın fazileti nedir? 2- Bu ayetleri okurken “va’’fü annâ, vağfirlenâ, verhamna” dualarında, -ki burası ayet arası oluyor- âmin denilir mi? Arş’ın Altından gelen Haz...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir