“Bir miktar zekâtımız var; kardeşimin çocuğu da okuyor. Kardeşe veya kardeş çocuğuna zekât verilir mi?”

Zekât, bakmakla yükümlü olduğumuz astlarımıza ve üstlerimize verilmez; fakat yanlara verilir. Yani çocuklarımıza, torunlarımıza, eşimize, anne ve babamıza, dede ve ninemize zekât veremeyiz.

Fakat bu silsilenin dışındaki yakın akrabalarımıza öncelik sırasına göre zekât verebiliriz. Zekât verirken muhtaç olan en yakınımızdan başlamamız sünnettir. Zekât verebileceğimiz silsileyi yakından uzağa doğru sıralayacak olursak: Muhtaç ve fakir olması durumunda, erkek ve kız kardeşlerimiz, kardeş çocuklarımız (yeğenlerimiz), hala, dayı, teyze ve amcalarımız veya bunların çocukları, komşularımız, iş arkadaşlarımız, mahalle ve belde sakinleri ve sâir Müslümanlar bizim vereceğimiz zekâttan öncelik sırasına göre hissedâr olabilirler.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Alacak zekata dönüştürülebilirmi?
124
Şanlıurfa’dan Mehmet Demir: “Bir fakire satılan mal veya verilen bir borcu; o fakir parayı veremiyorsa zengin o parayı zekâttan sayabilir ve düşebilir mi? (daha&helliip;)
Eczanedeki ilâçların zekâtı
354
“Eczanedeki ilâçların zekâtını ne şekilde hesaplayıp belirleyebilirim?” (daha&helliip;)
Kiradaki evin zekatı
189
Ahmet Aslanbaş: “Kiraya verilen evlerin zekâtı olur mu?  (daha&helliip;)
Aidat zekât ve fitre ortak harcanır mı?
118
Tevfik Demirbaş: “Aidatlarla birlikte zekât ve fitreyi de alarak bir havuzda toplayarak, hepsini de kira, dershane gideri, vakıf ücreti gibi ortak harcamalarda kullanmanın dinen bir sakıncası var mıdı...
Zekât hesabı
688
Uğur Bey: “Birden fazla evi olan birisi evinin birden fazlasının zekâtını ödeyecek midir? Eğer dairelerinden kira alıyorsa zekât hesabını nasıl yapacaktır? Yine kirada dükkânı olan zekât hesabını nası...
Ne yapınca zekâttan kaçırmış olunur?
200
Nazım Bey: “Bir işletmeci makineye yatırım yapınca zekâttan kaçırmış mı oluyor? Ne yapınca zekâttan kaçırmış olunur?” (daha&helliip;)
Zekât kimlere verilir?
138
“Zekât nerelere verilmelidir?” (daha&helliip;)
Kardeşe zekât verilir mi?
5.115
“Kardeşe zekât verilir mi ?” (daha&helliip;)
Zekât ile öşür arasındaki fark nedir?
150
Mahmut63800 rumuzlu okuyucumuz: "Zekâtla öşür çoğu zaman karıştırılmaktadır. Açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Borçlu kişinin zekatı
163
Ahmet bey: “Borçlu kimseler için zekât ibadeti nasıl olmalıdır?” (daha&helliip;)