İnsülin orucu bozar mı?

İskenderun’dan Mehmet Özyurt: “İnsülin orucu bozar mı?”

Vücuda zerk edilen şeylerin orucu bozup bozmaması meselesinde ulema ihtilâf etmiştir. Şüphesiz ihtilafta rahmet vardır. Dinin genişliğini ve zenginliğini gösterir. İmam-ı Azam’a göre, vücudun içine giren ve kaybolan her şey –hangi yol ile girmiş olursa olsun- orucu bozar. Kendisine iğne vurduran ve iğne ile vücuduna ilâç zerk edilen kişinin de orucu bozulmuş olur. Çünkü bu ilâç vücuda yayılmıştır ve vücut bundan faydalanmıştır.

Şafiilere göre ise, ağız, burun, kulak ve alt (ön ve arka) deliklerin dışında ya da mideye, boğaza veya beyne ulaşan açık bir yaranın dışında her hangi bir yol ile vücuda giren şeyler orucu bozmaz. İmam-ı Azam’ın talebelerinden İmam-ı Ebû Yusuf ile İmam-ı Muhammed de bu görüştedirler. Bu görüşe göre iğne, aşı ve insülin gibi vücuda zerk edilen mayiler orucu bozmaz.

ŞÜPHELİDEN KAÇINMAK

Fakat ihtilâflı durumlarda şüpheli şeylerden kaçınmak en doğru olanıdır.

Öte yandan hastaların oruçtan muaf olduklarını, iyileşmeyen hastaların oruç yerine fidye verebileceklerini, gün içinde oruçlarını açmak zorunda kalan hastaların daha sonra sadece gününe gün kaza etmekle yetineceklerini biliyoruz.

Diğer taraftan, günümüzde 24 saat etkili insülinin bulunduğu da bir vakıa. Yani insülin kullanan ve oruç tutmak isteyen bir Müslüman’ın sahurdan önce veya sonra –imsak girmeden- insülin alarak gün boyunca artık insüline ihtiyaç duymadan orucuna devam etmesi de mümkün bulunuyor.

Dolayısıyla hiç ihtilâflı ile amel etmeye gerek kalmadan, eğer mümkünse insülinimizi akşamdan alıp oruca devam edebiliyorsak daha emin bir caddeden yürümüş oluruz.

Eğer gündüz insülin almak zorunda isek, iki durumumuz var demektir:

1- Bu konuda verilmiş yukarıdaki fetva ile amel etmek. Yani insülinin orucu bozmadığını kabul ederek insülini kullanmak ve orucuna devam etmek.

2- Orucu kazaya bırakmak veya fidyesini vermek.

Unutmayalım ki, Kur’ân hasta olanlara ve tedavi sürecinde bulunanlara orucu erteleme veya tamamen tutmama ruhsatı tanımıştır.1 Çünkü hasta olanlar için orucun sıkıntı ve zorluk verdiği bir gerçektir. Oysa “Allah sizin için kolaylık ister; zorluk istemez.”2

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi, 2/184.
2- Bakara Sûresi, 2/185.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Sahurdan sonra sabah namazı ne zaman kılınır?
2.027
Ömer Faruk Bey: “Şu an ülkemizde uygulanan imsak ve fecir saatleri doğru mudur?”   UYGULANAN İMSAK VAKTİ DOĞRUDUR İmsak vaktinin girişi âyetle sabittir: “Fecirde beyaz iplik siyah iplikten...
Oruç kazası
703
“Geçtiğimiz Ramazan’da rahatsızlığım sebebiyle on beş günden fazla oruç tutamadım. Bu durumda on beş günden fazla tutmadığım için tam otuz günü kaza etmem gerektiğini söyleyenler var; tereddütte kaldı...
Ramazan orucunun sünnetleri nelerdir?
3.779
Abdullah Bey: “Ramazan orucunun sünnetleri nelerdir?” Ramazan orucu ile ilgili Peygamber Efendimiz’in (asm) tavsiyelerine uymak bize hem sünnet-i seniyye sevabı kazandırır, hem Peygamber Efendimizi...
Oruç günahlara ve Cehenneme perdedir
1.269
Kişiyi cehennemden kurtarıp cennete ulaştıracak ameller nelerdir? Kişiyi Cehennemden kurtarıp Cennete ulaştıracak amellerin neler olduğunu Allah Resûlünden (asm) dinleyelim: Muaz İbnu Ceb...
Kadının ibadeti ile ilgili dinî hükümler
1.395
Mehmet Hanifi Tepe: “Burada kadınlar arasında, kadınların âdet günlerinde camie girebileceği, Kur’ân okuyup dinleyebileceği, oruç tutup namaz kılabileceği şeklinde bir fikir yayılıyor. Bu fikre katılm...
Rahmetle git; Reyyan Kapısının baş tacı Ramazan!
635
Otuz gündür aramızdaydın. Seninle arındık, seninle berraklaştık. Seninle vahşî yanımızı unuttuk, seninle insanlığımızı hatırladık. Sen vicdanımızın sesi, kalbimizin çağrısı, ruhumuzun duâsı oldun...
Müşahhas deliller ve iman imtihanı
223
Semih bey: “1-Kur’ân’ın birçok ayetinde düşünmemiz istenirken, somut kanıt gösterilmeden iman kavramından söz edilmesinin hikmeti nedir? 2-Yaratıcı’nın ibadet istemesinin hikmeti nedir? Sevgi içimizde...
Vakti girmiş ibâdeti ihmal etmeyelim!
430
“Hangi ibâdetlerin kazâsı yapılır? Zekâtın kazâsı olur mu? Mallarımızın bir vesile ile elimizden çıkması, zenginlik anında veremediğimiz zekâtlarımız yerine zekât sayılır mı? Yoksa kendi isteğimizle v...
Ramazan ayında günahların bağışlanması
2.297
Abdullah Bey: “Peygamber Efendimiz (asm), ‘Kim Ramazan ayını Allah’tan sevap umarak tutarsa geçmiş günahları af olur’ buyuruyor. Bu müjdeyi nasıl anlamalıyız?” Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyl...
Kefâretler yoksullara tahsislidir
736
İstanbul’dan Necati Bey: “Oruç ve yeminden doğan kefâret borçlarını bir yoksula tahsis etmek mümkün müdür? Mümkünse uygulaması nasıl olacaktır?” Ramazan orucunu bilerek bozmanın kefâreti de, yemi...
Yeni Haruriyeler mi var?
1.430
Sakarya’dan Mehmet Hanifi Tepe: “Kadınların hayız halinde namaz kılamayacağını, fakat oruç tutabileceğini Bakara Sûresi’nin 183 ve 184. âyetlerinden çıkaran ve yayan birisi var burada. Ne söyledimse i...
Oruçlu iken muâyene
804
“Doktor muayene esnasında bir âleti alttan veya üstten içeriye girdirse oruç bozulur mu? Eğer bozulursa kefâret mi gerekir? Bu durumda gusül de gerekir mi?” Okuyucumuza Cenâb-ı Hak’tan âcil şifâlar...
Yaz bereketine şükür için
646
Şakir Bey: “Bir arkadaş soruyor: Bu uzun yaz günlerinde oruç emrinin ayrı bir hikmeti var mıdır? Kışın hem günler kısa, hem de sıcaklık susuzluk gibi unsurlar yok iken, yazın hem günlerin uzun, hem de...
Çocuk emziren anne
796
Mehmet Akif: “Çocuğunu emziren anne oruç tutmak zorunda mıdır?” Çocuk emziren anne, eğer bir şeyler yemediğinde sütsüz kalacak ve çocuğunu besleyemeyecekse oruç tutmayabilir. Tutamadığı günleri dah...
Ramazan orucunun kazâsı ne demektir?
13.816
Ramazan orucunun kazâsı ne demektir? Hükmü nedir? Ramazan orucunun kazası, Ramazan ayında tutulmayan her bir oruç günü için Ramazandan sonra oruç tutmak demektir. Ramazan ayında ister özürlü, ...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir