Dursun Şimşek: “Şu işim olursa kurban keserim diyen biri dileği olunca, adağını kesiyor; kendi evine götürmüyor, fakat alt katta oturan oğluna pay veriyor. Bu olur mu? Kitaplar ana, baba, kardeş, evlât ve yakın akrabaya verilmez diyor. Ben bu işin dindeki durumunu soracaktım.”

Adak kurbanı asl’a (anne baba ve nine dede ötesine) ve nesl’e (evlât ve aşağısına) verilmez. Eğer verilmişse, fakire parası verilir. Fakat kardeşe, kardeş çocuklarına ve ast veya üst olmayan (amca, dayı, teyze, hala ve çocuklarına) yakın akrabalara verilir.

Allah kabul etsin. Âmin.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Neşriyat dağıtmak zekât yerine geçer mi?
44
Manisa/Saruhanlı’dan Recep Ayar: “Birden fazla neşriyât alarak ihtiyacı olanlara verdiğimizde zekât veya öşür yerine geçer mi?” (daha&helliip;)
Hata beşeriyetimizin şe’nidir!
37
“Hak” rumuzlu okuyucumuz: “Namaz kılarken kaçıncı rekâtta olduğuma dair sürekli tereddütler yaşıyorum. Ne kadar dikkat edersem edeyim son anda bir dalgınlıkla yine de tereddüt içinde kalıyorum. Hâlbuk...
Yolun kolayı iman etmektir
28
  Re’fet Bey: “Meyve Risâlesi’nde, Âyetü’l-Kürsî’nin tetimmesi olan âyette ebced hesabı ile 1417 tarihi çıkıyor. Bu tarihin hükmü ve mânâsı nedir?” (daha&helliip;)
Kadınların kendi aralarında giyim ölçüsü nedir?
83
Tokat’tan Sâliha hanım: “Kadınların kendi aralarında başı açık ve pantolonla bulunmaları dînimizce câiz midir? Bunun dînimizdeki ölçüsü nedir?” (daha&helliip;)
Duâda ellerimiz neden semaya bakar?
193
  Durmuş Bey: “Duâ ederken ellerimizi neden semâya kaldırıyoruz?” (daha&helliip;)
Seferi Namazı
29
İstanbul/Üsküdar’dan Muhammet BİLGİN: “İstanbul Üsküdar’da oturmaktayım. İşim gereği her gün İzmit’e gelip gitmekteyim; oturduğum yerle çalıştığım yer arası 90 km’yi geçmektedir, bu duruma göre namazl...
Gafil nefsin aldandığı nokta
44
Sabri Bey: “Mesnevi-i Nuriye’de geçen şu paragrafı açıklar mısınız: ‘Gafil nefis, ahireti dünyanın bitişiğinde ve dünyayla bağlı bir menzil zannediyor. (daha&helliip;)
Bediüzzaman’a göre din ve milliyet
18
  Abdulvahap Bey: “Bediüzzaman’a göre ırk mı önemli, hamiyet-i milliye mi, yoksa din kardeşliği mi önemli ve üstündür?” (daha&helliip;)
Allah hesap sorar azap verir
42
Malatya/Hekimhan’dan Erkan AKGÜL: “‘Ateşi insanlar ve taşlar olan Cehennem’den sakının’ âyetini açıklar mısınız? Bu âyette taşların nazara verilmesinin hikmeti nedir?” (daha&helliip;)...
Uyurken sünnete nasıl uyarız?
161
Almanya’dan okuyucumuz: “Yatmada sünnet olan hususlar nelerdir? Ayakların kıbleye gelmesinde bir sakınca var mıdır?” (daha&helliip;)