Zina İle İlgili Dinin Hükümleri

“Zinâ ile ilgili dînî hükümleri bildirmenizi istirham ediyoruz.”

 

Kadınla erkeğin nikâhsız birleşmelerine zinâ denmektedir. Zinâ semâvî dinlerin hepsinde haramdır.

İlgili âyetlerden bir kaçı şöyledir:

“Fuhşun açığına da, gizlisine de yaklaşmayın.”1

“De ki: Rabbim, ancak gizlisi ve açığıyla her türlü fuhşu, günahı, haksız yere tecâvüzde bulunmayı, bu hususta hiçbir delil indirmediği halde Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.”2

“Zinâya yaklaşmayın. Şüphesiz ki o, pek çirkin bir şeydir ve pek kötü bir yoldur.”3

Bazı hadisleri de hatırlayalım:

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:

*”Şirkten sonra en büyük günah zinâ etmektir.”4

*”Şu dört şeyden sakınan Cennete girer: “1- Cana kıyma, 2- Haram yeme, 3- Zinâ etme, 4- İçki içme.”5

*“Zinâ edenler—eğer tövbe etmemişlerse—haşir meydanına vücutları yanar halde gelirler.”6

Zinâ büyük günahlardandır. Fakat bu günahtan kurtulmanın yolu elbette vardır. Makbul şekilde tövbe eden her kul gerek dünyada, gerekse âhirette günahların baskısından, şiddetinden, cezâsından ve kendisinden Allah’ın rahmetiyle ve mağfiretiyle kurtulurlar.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“Kul bir günah işler ve günahı sebebiyle Cennete girer. Bu şöyle olur: İşlediği günah devamlı hatırındadır. Bu günahtan dolayı Allah’tan utanır ve o günahtan tövbe edip kaçınır. Böylece Cennete girer.”7

Dipnotlar:
1- En’am Sûresi: 151;
2- A’râf Sûresi: 33;
3- İsrâ Sûresi: 32;
4- Câmiü’s-Sağir, 4/1495;
5- Câmiü’s-Sağir, 4/1522;
6- Câmiü’s-Sağir, 2/542;
7- Câmiü’s-Sağir, 2/554.

OKU:   Tövbede kararlı olmak

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir