Kuranda çıkarılacak ayet var mıdır?

Ahmed Gökce: Kur’ân’da nasih-mensuh var mı? Varsa, hükmü geçen diğer kitaplar (İncil, Zebur, Tevrat) yürürlükten kaldırıldığı gibi, neshedilen âyetlerin hükmü kalktığına göre onların Kur’ân’dan çıkarılması gerekmez mi? diye soran birine ne cevap vereceğiz? Kur’ân Gençleşiyor Kur’ân’ın hakikatleri bakîdir, âyetleri bakîdir, hükmü bakîdir. Her âyetin her zamanda farklı bir manası ve

Devamı

Önce gönüller fethedildi, sonra Mekke!

ÖNCE GÖNÜLLER FETHEDİLDİ Mekke’nin fethedildiği günlerin sene-i devriyesinden geçiyoruz.   Onlar şehirleri fethetmeden önce gönülleri fethediyorlardı. Şehirlerin fethi, gönüllerin fethinin bir neticesiydi. Mekke’nin fethi de öyle oldu. Önce Hudeybiye süreciyle gönüller fethedildi. Ardından Mekke! Mekke’nin fethi affıyla, merhametiyle, adaletiyle geldi ve yirmi senedir bükülmeyen bilekleri büktü, eğilmeyen başları eğdirdi. Ve

Devamı

Kaynaklarımızda Kâ’bü’l-Ahbar

Gözde Hanım: “Hadis kaynaklarında geçen Kâ’bü’l-Ahbar’ı kısaca tanıtır mısınız? Kâ’bü’l-Ahbar’ın elinde tahrif olmamış Tevrat olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Eğer doğru ise günümüze neden ulaşamadı?”   KÂ’BÜ’L-AHBAR VE KİLİTLİ DOLAP Kâ’bü’l-Ahbar benî İsrail âlimlerindendir. Yemenli’dir. Doğumu yaklaşık 551 yıllarına, ölümü ise 652 yılına rastlar. 104 yaşında vefat etmiştir. Uzun ömrünün

Devamı

Altın çağdan mesaj var!

ÖNCE GÖNÜLLER FETHEDİLDİ Mekke’nin fethedildiği günlerin sene-i devriyesinden geçiyoruz.   Onlar şehirleri fethetmeden önce gönülleri fethediyorlardı. Şehirlerin fethi, gönüllerin fethinin bir neticesiydi. Mekke’nin fethi de öyle oldu. Önce Hudeybiye süreciyle gönüller fethedildi. Ardından Mekke! Mekke’nin fethi affıyla, merhametiyle, adaletiyle geldi ve yirmi senedir bükülmeyen bilekleri büktü, eğilmeyen başları eğdirdi. Ve

Devamı

Kaynaklarımızdan Buharî ve Ka’bu’l-Ahbar

Gözde Demirkıran: “1- Bazı kimseler Buhari hadislerinin amel edilecek bir tarafı olmadığını bu hadislerin şüphe ifade ettiğini söylüyorlar. Bu doğru mudur? 2- Peygamberimiz (asm) zamanında Ka’bu’l-Ahbar’da tahrif olmamış Tevrat olduğu söyleniyor. Bu doğru mudur? Eğer doğru ise günümüze neden ulaşamadı?” BUHARÎ GÜVENİLİR BİR KAYNAKTIR Buharî hadis kitabı yazıldığı günden beri

Devamı

Kur’ân’da, Peygamber Efendimiz (asm)

Erkan Bey: “Peygamber Efendimizin (asm) diğer peygamberlerden üstün olduğu Kur’ân’da belirtilmiş midir?”   Bediüzzaman’ın ifadesiyle, bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri bulunan ve bütün enbiyayı hayattar köküne, bütün evliyayı taravettar semeresine alan Sevgili Peygamberimiz

Devamı

Kıyamete kadar Kur’ân-ı Kerim

Almanya’dan okuyucumuz: “Allah (cc) Kur’ân-ı Kerim’i kıyamete kadar korumayı vaad ediyor; oysa Tevrat ve İncil gibi kitaplarını korumamış. Bunun hikmeti ne olabilir?” Allah (cc) her peygambere vahiy gönderirken, söz konusu peygamberin kavminin anlayacağı bir dil ve üslûp seçmiş ve gerektiğinde mu’cizeyi de o çağın anlayacağı bir san’at cinsinden vermiştir. İnsanlarla

Devamı