Ölümü yutan Sünnet-i Seniyye

Osman Yüksel Karabudak: “11. Lem’a Sünnet-i Seniyyeye ittibanın ne kadar kıymetli olduğunu çok güzel açıklıyor. Üstadın 4. Nükte’de beyan ettiği üç mühim büyük cenaze bağlamında 4. Nükteyi, Sünnet-i Seniyye’ye ittiba’ın ehemmiyeti konusunda açıklar mısınız?” SÜNNET VARSA Risale-i Nur’dan 11. Lem’a, 11 Nüktesiyle Sünnet-i Seniyye’nin önemine tahsis edilmiştir. Dördüncü Nükte’de Bediüzzaman,

Devamı

Sünnete niyetle talip olmak

Rize’den Muhammed Hekim: “11. Lem’a’nın 9. Nüktesinde ‘Sünnet-i Seniyye bilfiil olmasa da, binniyet, bilkast, taraftarane ve iltizamkârane talip olmak herkesin elinden gelir.’ deniyor. Sünnete bilfiil uymanın önemini belirterek, bu kapsamda nasıl bir yol ve yöntem izlenmesi gerektiğini yazar mısınız?” SÜNNETE UYMAK KUR’ÂN EMRİDİR Peygamber Efendimiz’e (asm) itaat etmek Kur’ân’ın emirlerinin

Devamı

Şeairin tarifi, hükmü ve önemi

Rize’den Muhammed Hekim: “11. Lem’a’nın 6. Nüktesinde nafile nevinden de olsa şahsî farzlardan daha ehemmiyetli denilen şeaire taalluk eden sünnetler nelerdir?” ŞEAİR NEDİR   Bu cümle içinde birkaç husus birden var: Şeairin ne olduğu? Şeairin hükmünün ne olduğu? Sünnet-i seniyye ile şeair arasındaki ilişki? Şeaire riyanın neden giremeyeceği ve şeairin nafile

Devamı

Sünnet sevabından istifade etmek

Ankara’dan Hanım okuyucumuz: “Bilmeden Sünnet-i Seniyyeye uymanın sevabı var mıdır? Meselâ ben önceden uyguladığım bazı görgü kuralarının sünnet olduğunu sonradan öğrendim. Sünnet sevabından istifâde etmiş olabilir miyim?” Hiç şüphesiz, Cenab-ı Hak’tan istemek, her kula yakışan en mümtaz davranıştır. Çünkü O Rahîm’dir, Vehhâb’tır, Şekûr’dür, Kerîm’dir. Temelde her halis mü’minin edebinde, nezaketinde,

Devamı

Günahları yakan ateş: Namaz tesbihatı

Ankara’dan Erdinç Bey: “Namaz tesbihatının önemi üzerinde durur musunuz?” Namaz Tesbihat-ıSünnet-i Seniyyedir Namazı gerek cemaatle kılalım, gerekse tek başımıza kılalım fark etmez; namazdan sonra tesbîhat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Tesbîhât cemaatle birlikte yapılabileceği gibi, ferdî olarak da yapılabilir. Tesbihat, Allah’ı zikretmek, noksanlıklardan yüce tutmak ve şükretmek kelimeleriyle özetlenebilir ki, namazın özüdür.

Devamı

İsm-i Kuddüs’ün bir belgesi: Gusül

Niyazi Kösedağ: “Guslün manası, hikmetleri ve delili ile gusül abdestini sırasına göre alınışı hakkında bilgi verir misiniz?”   Gusül, İsm-i Kuddüs’ün vücudumuzdaki haftalık bir belgesidir. Malûm, Bediüzzaman’a göre temizlik fiili, kâinatta tek başına İsm-i Kuddüs’ü gösteren büyük bir fiildir. “Tanzif, ism-i Kuddûs gibi bir İsm-i Âzamdan, kâinatın daire-i âzamında görünen

Devamı

Zirve makam: Kulluk makamı

Ahmet Feyzi Can: “Teşehhütte ‘abduhu’ ne demektir?”   Makamların zirvesi Allah’a kulluk makamıdır! Bu bakımdan Peygamberler, önce kul insandırlar. Allah’a kulluğun zirvesindedirler. Peygamber Efendimiz de (asm) Allah’a kullukta zirve noktadaydı. Şöyle de diyebiliriz: Peygamber Efendimiz (asm) en kul bir kuldu! Nitekim Kur’ân da onu (asm) önce kul olarak takdim ediyor:

Devamı