Namazı cemaatle kılmanın hükmü ve faziletleri

Trabzon’dan Cemil Er: “‘Yatsı ve sabah namazlarında cemaate gitmemek münafıklık alâmetidir’ diye bir hadis var mı? Varsa bunu nasıl anlamalıyız?” NAMAZDA CEMAAT OLMAK ŞEAİRDENDİR Namazı cemaatle kılmak şeair-i İslâmiyedendir.1 Mü’minlerin kalplerini birleştirir.2 Melekler de saf saf cemaat hâlinde ibadet ederler. Namazda cemaat olmanın hükmü tartışılmıştır: Farz-ı kifaye diyen olduğu gibi,

Devamı

Vacip ibadetlerin hükmü

Atilla Bey: “Vacipleri yapmak mecburi midir? Meselâ vitir namazını kılmak gibi. Eğer mecbursa neden farzdan ayrı tutuluyor?” Şafiilerin sünnet-i müekkede, Hanefilerin vacip dediği kimi ibadetler vardır ki, hüküm olarak sünnet ile farz arasında bulunmaktadırlar. Yani vacipleri yapmak farz derecesinde mecburi değildir. Fakat hüküm ve kuvvet değeri sünnetten ileridir. Bu durumda

Devamı

Vitir Namazı Üzerine

Kıbrıs’tan Furkan Akçağ: “Şafiîlere göre vitir namazı nasıl kılınır? Kaza namazları varsa yine de vitir kılınır mı?”   Şafiîilere göre vitr namazı sünnet-i müekkededir. En azı 1 rek’ât; kemâl derecesi 3 rek’ât; en çoğu 11 rek’âttir. İki rek’âtte bir selâm verilerek kılınır. Bu durumda son rek’ât tek kılınır. Vitri, ilk

Devamı

Vitir namazı üzerine

Mehmet Bey: “Vitir ne demektir? Vitr namazı hastalık ânında bir rek’at olarak kılınabilir mi? Hangi sûreleri okumak daha faziletlidir?”   Vitr, sözlükte “tek olan ve bir olan” demektir; Allah’ın isimlerindendir. Vitir namazı ise, Allah’ın birliğini ve tekliğini dimağımızda pekiştiren, perçinleyen ve kuvvetlendiren bir gece namazıdır. Vitir namazı farz bir namaz

Devamı

Kurban kesmenin hükmü

Mehmet Bey: “Kurban bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Bazen farz gibi anlaşılıyor ve gücü yetmeyen insanlar da, kesmeye zorlanıyor. Kimileri vacip diyor, kimileri de sünnet diyor ve kesmeye gücü yeten insanları da caydıracak şekilde hükümler ileri sürüyorlar. Doğrusu nedir?”   Muktedir olan kimse için Kurban bayramında kurban kesmek farz hükmünde

Devamı

Vahiy ve hüküm

Mustafa Bey: “Biz iki çeşit sünnet vardır diye biliyoruz: Sünnet-i Müekkede, Sünnet-i Gayr-i Müekkede. Oysa On Birinci Lem’anın Altıncı Nüktesinde ‘Sünnet-i Seniyyenin merâtibi var: Bir kısmı vaciptir; terk edilmez’ deniyor. Vacipler sünnet midir? Bu konuyu açıklar mısınız?” İslâm Dininin kaynağı Peygamber Efendimiz’dir (asm). Yani mensubu bulunmakla şeref duyduğumuz İslâm dini,

Devamı

Vahiy ve hüküm

Mustafa Bey: “Biz iki çeşit sünnet vardır diye biliyoruz: Sünnet-i Müekkede, Sünnet-i Gayr-i Müekkede. Oysa On Birinci Lem’anın Altıncı Nüktesinde ‘Sünnet-i Seniyyenin merâtibi var: Bir kısmı vaciptir; terk edilmez’ deniyor. Vacipler sünnet midir? Bu konuyu açıklar mısınız?” İslâm Dininin kaynağı Peygamber Efendimiz’dir (asm). Yani mensubu bulunmakla şeref duyduğumuz İslâm dini,

Devamı