Ettahiyyatü’deki “salih kullar” kimlerdir?

Almanya/Ahlen’den Necati Çevik: “Altıncı Şuâda Tahiyyattaki ibadillahissalihin 1 cümlesinde salih kullar kimlerdir?” Cenab-ı Allah’ın Selâmı Altıncı Şuâ’da Bediüzzaman et-Tahiyyatü’yü tefsir ediyor. Ettahiyatü bilindiği gibi, Resulullah Efendimiz’in (asm) O Yüce Huzurda bütün kâinat adına bulunması ve bütün kâinat adına Cenab-ı Allah’a verdiği ve Cenab-ı Allah’tan aldığı selâmı ihtiva eden muhteşem bir

Devamı

Allah’a borç vermek nasıl bir saadettir?

Salih Bey: “Kur’ân’da birçok âyette ‘Allah’a borç vermek’ mefhumu vardır. Bu ne demektir? Nasıl bir borç veriştir?” ALLAH’A BORÇ VERDİĞİNİZDE   Kur’ân, fani ve kısıtlı imkânlarımızla yaptığımız kimi fiillerimizin arkası deryaya açılan bir neticeye dönüştüğü ve bâkî âlemde bütün bir derya olarak yine bize iade edileceği müjdesini bu mefhumla veriyor: “Allah’a

Devamı

Bekâ aleminde sevap kazandıran salih amellerden hissemiz nedir?

Anamur’dan Bekir Dağaşan: “29. Lem’a Altıncı Bab’ta Üstad Hazretleri beş bakiyatüssalihat olarak kelimeler veriyor. Bu kelimeleri seçmesinin hikmetleri nelerdir? Bakiyatüssalihat nedir?” BİZ BEKA YOLCUSUYUZ   Bakiyatü’s-Salihat, her nefesimizin, her işimizin, her ânımızın, her şeyimizin kalıcı olmasını isteyen, ahirete ve beka âlemine taşınmasını isteyen Kur’ân’a ait bir kavramdır. Baki kalacak ve ahirete

Devamı

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

B rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur mu?” İBADETİN DÜNYEVÎ AMACI OLAMAZ Allah için yaşamanın, adımlarımızı Allah için atmanın, hiç şüphesiz uhrevî neticeleri inşallah büyük olacaktır. Fakat bu, bu

Devamı

Kayayı yerinden söken ihlâs ve hakperestlik

B rumuzlu okuyucumuz: “Allah için yaşamanın âhirette büyük sevap kazandıracağı ve Allah’ın rızasına vesile olacağı malûm. Dünyada da bunun ecir ve mükâfatını görür müyüz? Bunun dünyevî kerameti olur mu?” İBADETİN DÜNYEVÎ AMACI OLAMAZ Allah için yaşamanın, adımlarımızı Allah için atmanın, hiç şüphesiz uhrevî neticeleri inşallah büyük olacaktır. Fakat bu, bu

Devamı

İman ile amel-i salih birbirini beslemeli

Ali Bey: “Amele yansımayan bir iman kurtuluş vesikası olabilir mi? Risale-i Nur okuyanın imansız kabre girmeyeceği müjdesini açıklar mısınız? Ne demektir? Bir an-ı seyyâle iman ve intisap ne demektir?” RABBİM ALLAH’TIR DEYİP DOSDOĞRU OLMAK Süfyan ibni Abdullah es-Sakafî (ra) anlatıyor: “Dedim ki: Ey Allah’ın Resûlü, bana İslâm hakkında öyle bir

Devamı