Hutbenin Dili Ne Olmalı?

İstanbul’dan Ömer Faruk Yıldız: “Hutbenin Arapça olması gerekmez mi? Hutbede duâ yapılır mı? Arapça hutbenin Türkçe meali caiz midir?” Şafilere, Malikilere, Hanbelîlere ve Hanefilerden Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’e göre hutbenin Arapça okunması şarttır. İmam-ı Azam ile diğer Hanefî fukahasına göre ise hutbenin Arapça’dan başka bir dil ile okunması hutbenin

Devamı

Mezheplerden istifade yolları

Sefa Çayır: “Mezheplerin hepsinden her isteyen istediği şekilde yararlanabilir diyenler var. Bunun bir ölçüsü”, kuralı yok mu?”   Dört mezhebin ortak yanları. Dört mezhebin ortak vasıfları şunlardır: 1- Dinde temel kaynağa inmeyi esas almışlar ve başarmışlardır. 2- Şeriat semavî bir dindir. Yeryüzü problemlerine çözüm getirmiştir; ama yeryüzüne tabi değildir. Bu dinde

Devamı

Kunut duâları

Mücahit Bey: “1- Arabistan ile 1 saat farkımız var. İmam namaza başlarken ben de akşam namazı niyetine değil de ‘Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya, uydum Medine’de hazır olan imama’ desem ve bu imamın okuması ile namaz kılsam olur mu veya ne gibi bir niyet etmem lâzım? 2- Sıkıntılı

Devamı

Mezhepler âyet ve hadise dayanırlar

Mustafa Bey: “Âyette açıkça geçen hüküm farz olur. Ama mezhep imamlarının sözleri de bildirdikleri de farz oluyor (Meselâ guslün farzı 3’tür; ama Kur’ân’da yazmıyor. İmamlar öyle dediği için öyle mi oluyor?)” Mezhep imamları dine kendiliklerinden bir şey katmazlar. Onlar âyete ve hadise dayalı olarak içtihat yaparlar ve âyet ve hadisin

Devamı

Mezhepler semavî içtihat sahibidirler

Veli Bey: “Dört mezhebin farklı görüşlerinin hikmetleri nelerdir?” MEZHEPLER BİRER ÇÖZÜM EKOLÜDÜR Mezhep, kelime olarak “gidilen yol, benimsenen tarz, tercih edilen usûl, seçilen metot, takip edilen anlayış, tutulan görüşler zinciri, taraf olunan meslek, açılan ve iştirak edilen çığır” demektir. Her dinde, her inanç grubunda, her sistemde farklı mezheplerin, muhtelif mesleklerin

Devamı

Din içinde farklılık zenginliktir

Ali Akbulut: “Bazı konularda mezhepler arasında çok büyük farklılıklar arz ediyor, bu durumda sanki mezheplere göre farklı İslâm kuralları Allah emirleri var gibi algılanmakta. Örnek olarak imama uyularak kılınan namazlarda cemaatin içinden Fatiha ve sûre okuması Hanefi’de mekruh kabul edilirken, Şafiî’de okumamak mekruh kabul edilmiştir. Bu da sanki Hanefilerin İslâm’ı,

Devamı

Kurbanın hükmü nedir?

Mehmet Bey: “Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Kimileri vacip diyor, kimileri de sünnet diyor ve kesmeye gücü yeten insanları da caydıracak şekilde hükümler ileri sürüyorlar. Doğrusu nedir?”   Muktedir olan kimse için Kurban Bayramında kurban kesmek farz hükmünde bir emir değil; Hanefî Mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise

Devamı