Dünyayı da, ahireti de kazanmanın bahası nedir?

F. D. Rumuzlu okuyucumuz: “Kalbim dünyaya çok bağlı rızkı dert ediyorum. Dünyalık meseleler hep aklımı meşgul ediyor. Hiçbir işim de ilerlemiyor. Hem bu dünyamı, hem öteki tarafımı kaybetmekten korkuyorum. Bana bir tavsiyede bulunabilir misiniz?” GÖREVLERİMİZİ İHMAL ETMEMELİYİZ Dünyayı da, ahireti de kazanmanın bahası çalışmaktır. Ve Allah’tan ümidini kesmemektir. Çalışmaktan maksat,

Devamı

Mezheplere kanaat etmelidir

Arife Güneş: “Çok yakın arkadaşımla son günlerde dinî konularda fikir ayrılığına düştük. Çünkü kadınlara has olan malûm günlerde namaz kılıyor mezhepleri kabul etmiyor. Gerekçesi Kur’ân’da mezheplere bölünmeyin diyormuş. Malûm günlerde sadece eşinize yaklaşmayın diyormuş. Ben onu ikna edecek altyapıya sahip değilim. Bu konuda neler söylemeliyim?”   Mezheplerin hükümlerine kanaat etmelidir.

Devamı

Kanaatin faziletleri

Abdullah Bey: “Kanaat etmek ne demektir? Faziletleri nelerdir?”   SÖZLÜKTE KANAAT Kanaat sözlükte, elindekini yeterli bulma, kazancı ile yetinme, neticeye razı olma, hakkıyla çalıştıktan sonra eline geçenden hoşnut olma, verilen ile kanma, doyuma ulaşma, itminan bulma gibi anlamlara gelir. İnsana çalışma gücünü veren, çalışma imkânları lütfeden ve nihayet çalışması sonucunda

Devamı

Zekâtın bereketi üzerine

Kahramanmaraş’tan Hasan Arslan: “Mektûbat’ta Yirmi İkinci Mektûbun İkinci Mebhas’ındaki suâlin ikinci hâşiyesinde, ‘eskiden verdiği kırktan ki, her sene gâliben ve lâakal ribh-i ticârî ve nesl-i hayvânî cihetiyle, o kırktan taze olarak on adet verir’ cümlesini açıklar mısınız?” HIRS HASARETE SEBEPTİR Hazret-i Üstâd Yirmi İkinci Mektub’un İkinci Mebhas’ına hırs’ın bir mahrûmiyet,

Devamı

İhlâsı bilerek kırmak

Eskişehir’den Zeliha Hanım: “İhlâs Risalesinde Üstad, ihlâsı bilerek kırmaktan sakınmamızı emrediyor. Bu ne demektir? İhlâs bilerek nasıl kırılır?” İHLÂSIN FAZİLETLERİ İhlâs ki, sahibine Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazandırıyor.1 İhlâs ki, Nur hizmetini, Zat-ı Pak-i Risaletin  (asm) tasarruf-u kutsisine dâhil ediyor.2 İhlâs ki, Nur Talebesini Hazret-i Ali’nin (ra) iltifatına mazhar kılıyor, Hazret-i

Devamı