Fayı tetikleyen kuvvet nedir?

Rafet Özcan: “Şu hadis bana bu günkü durumumuzu anlatıyor gibi geldi. Yorumlayabilir misiniz? “Beş şey vardır, onlarla imtihan olacağınız zaman artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. 1) Zina artarsa, tâun hastalığı yaygınlaşır ve daha önce görülmeyen hastalıklar yayılır. 2) Ölçü ve tartıyı eksik yapan bir millet kıtlığa ve sultanın zulmüne uğrar.

Devamı

Harbin hile oluşu ne manaya geliyor?

Meliha Kaya: “Harp hiledir sözü hadis midir? Hadis ise sadâkat prensibiyle baktığımızda nasıl anlamalıyız?” Harpte Hile “Harp hiledir” hadisi başta Buhari ve Müslim olmak üzere Ebu Davud, Tirmizî, İbn-i Mace gibi önemli kaynaklarda kayıtlıdır. 1 Bu hadis Kur’ân’ın “Onlar hile yaptılar. Allah da hile yaptı. Allah hile yapanların hayırlısıdır.” 2

Devamı

Namazda şeytanî bir hile: İsteksizlik

İSİM vermeyen okuyucumuz: “Huşu içinde bir namaz kılmak için neler yapmalıyım? İsteksiz kıldığım namazların durumu ve hükmü nedir?”   Namazla ilgili olarak şeytan içimize akla hayâle gelmeyen şüphe, vesvese ve isteksizlik halleri atar. Çünkü insanın derecesini yükselten en müstesnâ ibâdetlerden birisi namazdır. Şeytan ise insanın yükselmesini aslâ istememektedir. Peygamber Efendimiz

Devamı

Dürüstlük bereketi ve Besmele

Atilla Bey: “Peygamberlerle ve şehitlerle beraber olmayı netice veren ticaretin şartları ve incelikleri nelerdir?” Peygamber Efendimiz (asm), doğru, dürüst ve kendine güvenilen ticaret ehlinin peygamberlerle, sıddîklarla ve şehitlerle beraber olduğunu bildirmektedir. Buna göre Müslüman bir ticaretçi: 1-Doğru olmalı, malını satarken yalan beyanda bulunmamalı, müşteriye mümkün mertebe yeminli ifade kullanmamalıdır. Peygamber

Devamı

Şeytanın güçsüzlüğü

Önder Bey: “Şeytan bu kadar güçlü ve kudretli mi ki bütün insanlara yetişiyor? Onları yoldan çıkarmaya çalışıyor? Aynı anda milyarlarca insana nasıl ulaşıyor? Bundan dolayı büyük cezâ alacağını bilmiyor mu? Biliyorsa neden yapıyor? Bunun hikmeti nedir?”   İnsanın hilâfet makamını kıskanıp gurura kapılarak önce kendisini dalâlete atan Şeytan, ardından Allah’ın

Devamı

Dürüst ticaret ehlinin kazandıkları

Atilla Bey: “Peygamberlerle ve şehitlerle beraber olmayı netice veren ticaretin şartları ve incelikleri nelerdir?” Peygamber Efendimiz (asm) “Doğru sözlü ve kendisine güvenilen tüccar âhirette peygamberler, sıddîkler ve şehitlerle beraber olacaktır”1 buyurmuşlardır. Buna göre Müslüman bir ticaretçi: 1-Doğru olmalı, malını satarken yalan beyanda bulunmamalı, müşteriye mümkün mertebe yeminli ifâde kullanmamalıdır. Peygamber

Devamı