Dua Âyetlerini Okumak

Bayan okuyucumuz: “Evrad, ezkar, cevşen ve delail gibi metinlerde âyetler var. Kadınlar muayyen günlerde okuyabilirler mi? Keza muayyen günlerde Arapçası olmayan Kur’ân meali, Yasinsiz Cevşen okunur mu? Gusül abdesti olup, namaz abdesti olmadan Kur’ân’a dokunulabilir mi? Kaynaklarla öğrenebilir miyiz?” Öncelikle şunu ifade edelim: Hayızlı veya loğusa olmak kadın için bir

Devamı

Cevşenin azametine meleklerin hürmetinin sırrı nedir?

Recep ALBAYRAK: “Emirdağ Lâhikası 142. Sayfada geçen şu ifadeyi açıklar mısınız: ‘Risalet cihetiyle değil, belki velâyet-i Ahmediye noktasında…” Neden risalet cihetiyle değil?” Göklerde Cevşen’e Duyulan Hürmet Bediüzzaman Hazretlerine Cevşen okumanın sevabı hakkında bir rivayetin sıhhatinden soruyorlar. Rivayet şöyledir: “Göklerdeki büyük melaikeler o duâ (Cevşen) sahibini gördükçe kürsilerinden inip ona pek

Devamı

Dua yapmak ve dua ayetlerini okumak

Konya’dan bayan okuyucumuz: “Evrad, ezkâr, cevşen ve delâil gibi metinlerde âyetler var. Kadınlar muayyen günlerde okuyabilirler mi? Keza muayyen günlerde Arapçası olmayan Kur’ân meali, Yasinsiz Cevşen okunur mu? Gusül abdesti olup, namaz abdesti olmadan Kur’ân’a dokunulabilir mi? Kaynaklarla öğrenebilir miyiz?”   DUÂ YAPMAK VE DUÂ ÂYETLERİNİ OKUMAK Hayızlı veya loğusalı

Devamı

Her vakit kaza, her şekilde duâ!

Uşak’tan okuyucumuz: “1- Sabah namazının ve ikindi namazının ardından kaza namazı kılınır mı? 2-Sabah ve ikindi namazlarında namaz tesbihatında okunan İsm-i Azam duâsının son kısmı ile Cevşen’de bulunan İsm-i Azam duâsının son kısmı birbirine göre farklılık arz ediyor. Bu neden kaynaklanıyor? Bu bölümlerin ayrı ayrı meâllerini verebilir misiniz?” KAZA NAMAZI

Devamı

Evrâd-ı Kudsiye

Abdülkadir Bey: “Üstad Hazretlerinin Cevşen ile birlikte okuduğu Evrâd-ı Kudsiye nedir? Nelerden bahseder? Ne zaman ve nasıl okuyabiliriz?” Evrâd-ı Kudsiye, Bahâeddin Şâh-ı Nakşibend Hazretlerinin Peygamber Efendimiz’in (asm) mânevî rûhâniyetinden mânâ âleminde ders aldığı kuvvetli ve tesirli bir duâ metnidir. Bedîüzzaman Hazretleri kimi zaman “Evrâd-ı Kudsiye”, kimi zaman da “Evrâd-ı Bahâiye”

Devamı

İslâm dininde îtidal

Abbas oğlu: “1-Her gün cüz okuyorum. Ayrıca Vâkıa, Yâsîn, Fetih, Secde vb. sûreleri de günlük okuyorum. Okuduğum cüzde bu sûreler varken, bunları tekrar okumama gerek var mı? 2-Cevşen, Evrâd-ı Nakşibend, Delâili’n-Nûr, Tahmidiye gibi evradların orijinalini mi, yoksa Türkçe’sini mi okumak daha evlâdır?” Esas olan Kur’ân’ı okumaktır, Kur’ân’ı baş tâcı yapmaktır,

Devamı

Secde ayeti

Bayan okuyucumuz: “Cevşendeki duâlardan Münacatül Kur’ân’ı okuyoruz. Secde âyeti de var. Secde yapmamız gerekir mi?” Tutan Çetiner: “Televizyonda, radyoda Kur’ân okunuyor. Secde ayeti okunduğunda secde ayeti olduğu hatırlatılmıyor. Bu durumda dinleyicinin secde yapması vacip olur mu?” Secde ayetini işiten veya okuyan herkesin, okuduğu veya işittiği âyetin secde âyeti olduğunu bilmesi

Devamı