Suyumuzu nasıl içelim?

Konya’dan Ayhan Kurt: “Yemekte su içmenin sünnet yönü nasıldır? Suyu yemekten önce mi içmeli? Yemek esnasında mı içmeli? Yemekten sonra mı içmeli? Ya da yemekten sonra belli bir süre su içmemeli mi?”

Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerde dikkat edeceğimiz en mühim husus, helâl olmasıdır. Boğazımızdan—maazallah—haram bir lokma veya haram bir damla geçtiğini anladığımız an, bunu derhal tükürmeli ve içimizden çıkarmalıyız.Yediğimiz ve içtiğimiz şeyler helâl olmak şartıyla, gerisi faziletlerdir. Bunların bir kısmı sünnettir. Bir kısmı da sağlığın getirdiği tekliflerdir. Fakat sonuçta, sağlığın getirdiği teklifleri dinlemek de sünnettendir. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin suyu veya çayı yemekten bir saat kadar sonra içtiği bilinmektedir. Bunun yenilen şeylerin hazmı için şifa verici bir tasarruf olduğunda şüphe yoktur. Böyle sağlık için şifa kaynaklarını bilen keşif sahibi evliyanın tekliflerini dinlemek lâzım.

Su içmenin farzlarını ve sünnetlerini sıralamamız gerekirse:

Su içmenin farzları:

1- Suyun helâlinden olması.

Cenâb-ı Hak: “Size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz”1 buyurmuştur.

Su içmenin sünnetleri:

1- Suyu hızlı değil, yavaş içmek.

Hazret-i Ali (ra) bildirmiştir: Peygamber Efendimiz (asm): “Su içtiğinizde emerek için, ağzınıza dökercesine içmeyin”2 buyurmuştur.

2- Suyu bir defada değil, iki veya üç defada içmek ve içerken içine nefes vermemek.

Ebû Katâde (ra) bildirmiştir: Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Sizden biriniz su içtiğinde su kabına üflemesin.”3

OKU:   Peygamber Efendimiz’in (asm) yaratılış güzellikleri

Ebû Saîd (ra) anlatmıştır: Resûlullah Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Su bardağını ağzından uzaklaştır, sonra nefes al.”4

3- Suyu mümkünse oturarak içmek, mümkün değilse ayakta içmek.

Ebû Said el-Hudrî, Resûlullah’ın (asm) suyu ayakta dikilerek içmeyi yasakladığını bildirmiştir.5

Fakat Hazret-i Ali’den (ra) gelen bir rivâyet de şöyledir: Hazret-i Ali (ra) Kûfe mescidinin kapısında ayakta su içti ve şöyle dedi: “Bazı kimseler birisinin ayakta su içtiğini fenâ görürler. Halbuki ben Peygamber Efendimiz’in (asm) benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm.”6

4- Suyu sağ eliyle içmek. İbn-i Ömer (ra) bildirmiştir: Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Biriniz yemek yediği zaman sağ eli ile yesin. İçtiği zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eli ile yer, sol eli ile içer.”7

5- Suyu içerken “Bismillahirrahmânirrahîm” demek. İçtikten sonra Allah’a hamd etmek, yani “Elhamdülillah” demek.

Ebû Hüreyre (ra) uzunca bir hadisin sonunda bildirmiştir: “Resûlullah (asm) süt kadehini aldı, Besmele çekti, içti ve Allah’a hamd etti.”8

Ömer ibn-i Seleme (ra) bildirmiştir: Ben Resûlullah’ın (asm) terbiyesinde bulunuyordum. Yemek yerken elim yemek kabının her tarafında dolaşırdı. Resûlullah (asm) bana: “Çocuğum! Allah’ın adını an. Sağ elinle ye ve sana yakın olan taraftan ye” buyurdu.9

6- Suyu âile içinde de olsa ikrâm etmek

İrbad bin Sâriye (ra) bildirmiştir: Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Erkek hanımına su dahi içirse ondan sevap kazanır.”10

OKU:   Uyurken sünnete nasıl uyarız?

Dipnotlar:

1- Tekâsür Sûresi: 8.
2- Câmiü’s-Sağîr, 1/392.
3- a.g.e., 1/294.
4- a.g.e., 1/38.
5- Müslim, Eşribe, 114.
6- Buhârî, Eşribe, 7/200.
7- Müslim, Eşribe, 105.
8- Tirmizî, Kıyâmet, 2595.
9- Tirmizî, Eşribe, 108.
10- a.g.e., 1/380.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

One comment

  1. Bediüzzaman Hazretleri yemekten (1 değil) 2 saat geçmeden su veya çay içmiyor.

    Dr. Aidin Salih’in bu konudaki tespitlerini inceleyebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir