Manevî tazminat

Said Temur: “Manevî tazminatı maddî olarak almak caiz midir?”   Hukukun adil bir yargılama sonucunda manevî tazminat karşılığı olarak verdiği maddî para cezası dînen de meşrûdur. Alınabilir. Fakat yargılama sürecinde hîle ve aldatma olmuş ve yargıçlar yalancı şahitler, vs. sebeplerle aldatılmışsa, böyle bir yargılama sonucunda verilen para cezasını almak helal

Devamı

İşçinizin hakkı

İzmir’den okuyucumuz: “İşveren söz verdiği halde sigortamı yapmıyor. Bu kul hakkına girmez mi?”   Günümüzde işverenin, çalıştırdığı işçisini devletin tanıdığı, destek olduğu, katkı verdiği ve sağladığı sosyal güvenceye dahi etmesi, yani yasaların talimatı doğrultusunda çalışanını sigortalı yapması ve primlerini düzgün biçimde ödemesi hem yasal bir zorunluluktur, hem şer’i bir tasarruftur.

Devamı

Gıybet ile Kul hakkı

Murat Türker: 1)O ortamda bulunmayan bir şahıs hakkında olumsuz konuşan kişi, “gıybet etme” ikazına mukabil: “Ben bunu onun yüzüne de söyledim/söylerim” diyor. Bu yaklaşım yaptığı konuşmayı meşru kılar mı? Yani yüze söylenilen bir şey arkadan da, aynıyla olmak kaydıyla, tekrar edilebilir mi? 2)Bir şahsı farazi olarak kötü bir amel işlerken

Devamı