Göz Zinası Hakkında

Ömer ACAR: “Göz zinası nedir? Cezası zina kadar ağır mıdır? Neler göz zinası sayılır?”

 

Zinâ fiili tektir. Bilinen kötü fiildir, kebâirdendir, yani büyük günahlardandır. O fiilin dışında kebâirden olan zinânın başka çeşidi yoktur.

Göz zinâsı, kulak zinâsı, dil zinâsı, el zinâsı… vs. tarzında hadislerde geçen ifâdeler mecâzî ifâdelerdir. “Zinâya yol açan haram davranışlar” veya, “Büyük harama (kebâire) götüren öncü günahlar” demektir. Meselâ göz zinâsı, gözle harama bakış mânâsında kullanılmıştır.

Gözü haramda kullanmak elbette haramdır. Bunun cezâsı ve kefâreti, tövbe ve istiğfardır. Allah’a sığınmak ve gözü haramdan korumaktır. Gözün, nefsânî bir hazzın dürtüsüyle kendisine ait olmayana, kendisine helâl olmayana her bakışı haram, yani göz zinâsı kapsamına girer.

Cenâb-ı Hak, gözlerin harama bakışı konusunda bizleri şöyle uyarır:

-”Allah gözlerin gizlice harama bakışını da bilir, gönüllerin sakladığını da.”1

-”Mü’minlere söyle! Gözlerini haramdan sakınsınlar.”2

-”Mü’min kadınlara söyle! Gözlerini haramdan sakınsınlar.”3

Peygamber Efendimiz de (asm) harama bakış konusunda şöyle buyurmuştur:

-”Yâ Ali! Arka arkaya bakma! İlk bakış senin için bağışlanmış ise de, fakat ikincisi senin değildir. Bakışı sürdürmeye hakkın yoktur.”4

-*Câbir bin Abdillah (ra): ‘Resûlullah’a (asm) ansızın bakışı sordum. Bana derhal gözümü çevirme

Dipnotlar:
1- Mü’min Sûresi: 19.
2- Nûr Sûresi: 30.
3- Nûr Sûresi: 31.
4- Tirmizî, Edep, 62; Müslim, Edep, 45; Ebû Dâvud, Nikâh, 43.
5- Tirmizî, Âdâbmi emretti.’”5

OKU:   Büyük günahlar üzerine

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir