Ankara’dan Derya Gündoğdu: “1- Bir padişahın ülkesi olmasa onun padişah olmasının hiçbir anlamı olmaz.Peki, kâinatı yaratmasa idi Allah ne yapardı? Ne mahiyeti olurdu? İlahlığını, cemalini ve kemalini nasıl gösterirdi? 2- Yaratırken bize sormadı. Haydi, ben yaratılmak istemedi isem? Bu bir oyun mudur, biz birer oyuncak mıyız diyenlere ne diyeceğiz? 3- Allah’ın bilinmek istediği ve onun için yarattığı ile ilgili hadis-i kutsî var deniyor. Peki, neden bilinmek istiyor? Bizim O’nu bilmemiz O’na nasıl bir kemal veriyor?”

ALLAH SAMED’DİR VE GANİYY-İ MUTLAKTIR

Allah’ın Samed ve sınırsız Ganiyy olduğunu Kur’ân haber veriyor.1 Bediüzzaman bu sıfatları şöyle tefsir etmiştir: Allah’ın Zat-ı Uluhiyeti “Müstağni-i Ale’l-Itlaktır.”2 “Gayr ve masiva, ona tesir etmez.”3

Sorunuzu bu iki sıfatı açarak çözmeye çalışalım: Allah kayıtsız şartsız her şeyden müstağnidir. Kâinatı bir ihtiyaç için yaratmış değildir. Tanınmaya ve bilinmeye muhtaç değildir. Zişuur tarafından tanınmak ve bilinmek O’na bir makam ve bir kemal kazandırmaz. O Padişah olduğunu âlem ile ispatlamak zorunda değildir, bunun için âleme muhtaç değildir. O’nun bu anlamda da eşi, benzeri ve misli yoktur.

Evet, Allah cemalini ve kemalini göstermek için kâinatı yaratmıştır. Fakat bu sadece bir tercihtir. Yoksa Allah cemalini ve kemalini göstermeye mecbur ve muhtaç değildir.

KÂİNATIN BİR BAŞLANGICI VARDIR

Nitekim kâinatın bir başlangıcı vardır. Oysa Allah Ezelidir. Varlığının bir başlangıcı yoktur. Kâinatı yaratmazdan önce Allah kendi cemalinin ve kemalinin farkında, kendi Zat-ı kibriyasını biliyor, kendi azamet ve celâlini tanıyor ve Kendi Esma-i Hüsnasını zikrediyor idi.

O kendi mahiyetini kâinatı yaratarak bilmiş değildir. Kendi İlâhlığını, kemalini ve cemalini görmek için kâinata muhtaç değildir. Bu sıfatları göstermek zorunda da değildir.

Allah mecbur ve muhtaç olmaksızın bilinmek istemiş ve bilinmek için kâinatı yaratmıştır.

Kendisinden başka zişuurlarca bilinmek O’nun yüksek iradesinin tecellisi idi. Ve bu yüksek irade yüksek kudret ile tecelliye geçiyor ve Big Bang ile hilkati başlatıyor. Şecere-i kâinatı bir çekirdek-i Aslîden (Hazret-i Muhammed (asm)’ın nurundan) yaratmaya başlıyor.4 En sonunda ise şecere-i kâinatın meyvesi olarak insanı yaratıyor.5

ONU BİLMEK ZAHMETLİ BİR İŞ MİDİR?

İyi ki irade buyurmuş da, yaratmıştır! Çünkü bizi de bu şecerenin meyvesi olarak halk etmiştir! Fena mı? Biz de bu sebeple meccanen var olduk. O istemeseydi nasıl var olacaktık?

O aslında bizi yaratmak istemiş ve âlemi bizim için yaratmıştır. Âlemi yaratma bedelini bizden almaya haklı iken, bundan vazgeçmiştir.

İyi ki de vazgeçmiştir. Çünkü ödeyemezdik.

Bizim sadece kendi Zat-ı Muallasını bilmemizi yaratılmamız için yeterli sebep saymıştır.

Öyleyse denebilir ki: Biz O’nu bilmek karşılığında var olmuşuz!

Şimdi insaf edelim: Yahu, O’nu bilmek zahmetli bir iş midir?

Bir bebek düşünün: Annesini bilmek onu rahatsız mı eder, yoksa o bundan onur mu duyar? Dahası O, kendi Zat-ı Muallasını bilmeye koca Cennetini vermiştir. “Ben yaratılmak istedim mi? Bu bir oyun mu? Ben oyuncak mıyım? … vs” denilmez. Bu sorular akl-ı selimin soruları değil; sizi tenzih ederim, ateistik cerbezeden ibarettir.

Yaratılmak neden oyun olsun? O gerçek hayatın ta kendisidir. Oyuncak, sanal, kopya, taklit değildir. İnsanı yaratarak şereflendirmiş, Kendisini tanıtarak onurlandırmış, ebediyeti vererek taçlandırmıştır Bu muazzam bir şeydir.

Buna şükür mü yeter?

Bütün sorun Cehennem ise… Hayır; Cehennemin sonsuz rahmete zıddiyeti yoktur. Cehennem, kâinatı zulüm ve adem pisliklerinden temizlemek için yaratılmıştır. Cehennem mazlûmlar için rahmet, Cennet insanlar için rahmettir!

Cehennem zalimler için; Cennet mazlûmlar ve insanlar içindir!

Dipnotlar:
1- İhlas Sûresi: 2; Hac Sûresi: 64.
2- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 29.
3- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 1007.
4- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 945.
5- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 944.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Cennette cenneti unutturan yüksek bir huzur
1.962
Yüksel Bey: “Cennette Allah’ı görmenin mahiyeti ve keyfiyeti nasıl olacaktır?” Öyle Bir Cemal ki, Koca Cennet Bir Cilvesidir Yüce Allah’ın kendisini kullarına arz etmesi, kullarını kendi rü’ye...
İnsan yaratılan bir şeyi kopya edebiliyor mu?
1.248
Tahsin Bey: “Kün feyekûn gerçeği ile Allah’ın kâinatı altı günde yaratması meselesi birbiri ile çelişmiyor mu? İnsan yaratılan bir şeyi kopya edebiliyor mu?” İRADE DE, HİKMET DE, EMİR DE ALLAH’A Aİ...
Bir gencin Allah hakkındaki soruları
1.348
ABD´den bir okuyucumuz: “Bir ateist arkadaşla tartıştık. Kafamda bir sürü sorulara yol açtı. Arkadaşıma göre, Allah (hâşâ), zorba bir yaratıcı ve dünyadaki adaleti ve iyiliği vurgulamadan önce, kendi...
Küçük Serra’nın büyük soruları
1.595
Balıkesir’den büyük ruhlu küçük Serra: “Anneannemi kaybettik; öldü, cennete gitti dediler. Cennet neresidir?Anneannem cennete otobüsle mi gitti? Anneannemi çok seviyordum. Onunla oynamak istiyorum. Bi...
Allah’tan razı olmak ne demektir?
5.967
Recep Bey: “Hz. Ebû Bekir ile ilgili bir rivayet var. Allah soruyor: ‘Ebu Bekir benden razı mı?’ diye… Bu sahih midir? Allah’tan razı olmak ne demektir? Kul Allah’tan neden razı olmasın ki? Haddine mi...
Tevhid âyetleri üzerine
817
Haydar Bey: “Vahidiyet ve Ehadiyet kavramlarını, aralarındaki farkı ve ilişkiyi açıklar mısınız? “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hadsiz kesret-i mahlûkatta tezahür eden vâhidiyet içinde ukulü boğmamak için...
Mânâ-yı İsmî yaklaşımın tehlikeleri
92
Nuri Bey: “Mânâ-yı ismî yaklaşımının tehlikeleri nelerdir?”   GRAMERDEN TEVHİDE Mana-yı ismi ile mana-yı harfi, Arapça Nahiv ilminde, yani Arapça gramerinde iki önemli kavramdır. Bediüz...
Allah rüyada görülür mü?
6.288
İzmir Çamdibi’nden Tevfik Balkanlı: “Allah rüyada görülür mü?” DÜNYADA GÖZLER O’NU GÖREMEZ Dünya gözüyle Allah’ın Zat-ı Muallasını görmek mümkün değildir. Kur’ân şöyle buyuruyor: “Gözler O’nu id...
Kâfir neden Allah düşmanı olur?
112
Ali Karakaş: “Kâfir neden Allah düşmanı olur?”   İLGİNÇ BİR SORU Bu gerçekten ilginç bir sorudur. Kâfirin Allah düşmanı olup, Müslüman’ın Allah dostu olması nedendir? Allah’ın hidayetinden...
İmanı çalan çelişkili sorulara ne cevap vermeli?
674
Fikih.info üzerinden gelen sual: “Tartıştığım bir ateist arkadaşıma göre, Allah adil ve iyi olmamızı istemeden önce, kendisine ibadet, itaat ve bizden üstün olduğunu kabul etmemizi istiyor. Üstünlüğü...