Yaratmak, Allah’a bir kemal verir mi?

Ankara’dan Derya Gündoğdu: “1- Bir padişahın ülkesi olmasa onun padişah olmasının hiçbir anlamı olmaz.Peki, kâinatı yaratmasa idi Allah ne yapardı? Ne mahiyeti olurdu? İlahlığını, cemalini ve kemalini nasıl gösterirdi? 2- Yaratırken bize sormadı. Haydi, ben yaratılmak istemedi isem? Bu bir oyun mudur, biz birer oyuncak mıyız diyenlere ne diyeceğiz? 3- Allah’ın bilinmek istediği ve onun için yarattığı ile ilgili hadis-i kutsî var deniyor. Peki, neden bilinmek istiyor? Bizim O’nu bilmemiz O’na nasıl bir kemal veriyor?”

ALLAH SAMED’DİR VE GANİYY-İ MUTLAKTIR

Allah’ın Samed ve sınırsız Ganiyy olduğunu Kur’ân haber veriyor.1 Bediüzzaman bu sıfatları şöyle tefsir etmiştir: Allah’ın Zat-ı Uluhiyeti “Müstağni-i Ale’l-Itlaktır.”2 “Gayr ve masiva, ona tesir etmez.”3

Sorunuzu bu iki sıfatı açarak çözmeye çalışalım: Allah kayıtsız şartsız her şeyden müstağnidir. Kâinatı bir ihtiyaç için yaratmış değildir. Tanınmaya ve bilinmeye muhtaç değildir. Zişuur tarafından tanınmak ve bilinmek O’na bir makam ve bir kemal kazandırmaz. O Padişah olduğunu âlem ile ispatlamak zorunda değildir, bunun için âleme muhtaç değildir. O’nun bu anlamda da eşi, benzeri ve misli yoktur.

Evet, Allah cemalini ve kemalini göstermek için kâinatı yaratmıştır. Fakat bu sadece bir tercihtir. Yoksa Allah cemalini ve kemalini göstermeye mecbur ve muhtaç değildir.

KÂİNATIN BİR BAŞLANGICI VARDIR

Nitekim kâinatın bir başlangıcı vardır. Oysa Allah Ezelidir. Varlığının bir başlangıcı yoktur. Kâinatı yaratmazdan önce Allah kendi cemalinin ve kemalinin farkında, kendi Zat-ı kibriyasını biliyor, kendi azamet ve celâlini tanıyor ve Kendi Esma-i Hüsnasını zikrediyor idi.

O kendi mahiyetini kâinatı yaratarak bilmiş değildir. Kendi İlâhlığını, kemalini ve cemalini görmek için kâinata muhtaç değildir. Bu sıfatları göstermek zorunda da değildir.

Allah mecbur ve muhtaç olmaksızın bilinmek istemiş ve bilinmek için kâinatı yaratmıştır.

Kendisinden başka zişuurlarca bilinmek O’nun yüksek iradesinin tecellisi idi. Ve bu yüksek irade yüksek kudret ile tecelliye geçiyor ve Big Bang ile hilkati başlatıyor. Şecere-i kâinatı bir çekirdek-i Aslîden (Hazret-i Muhammed (asm)’ın nurundan) yaratmaya başlıyor.4 En sonunda ise şecere-i kâinatın meyvesi olarak insanı yaratıyor.5

ONU BİLMEK ZAHMETLİ BİR İŞ MİDİR?

İyi ki irade buyurmuş da, yaratmıştır! Çünkü bizi de bu şecerenin meyvesi olarak halk etmiştir! Fena mı? Biz de bu sebeple meccanen var olduk. O istemeseydi nasıl var olacaktık?

O aslında bizi yaratmak istemiş ve âlemi bizim için yaratmıştır. Âlemi yaratma bedelini bizden almaya haklı iken, bundan vazgeçmiştir.

İyi ki de vazgeçmiştir. Çünkü ödeyemezdik.

Bizim sadece kendi Zat-ı Muallasını bilmemizi yaratılmamız için yeterli sebep saymıştır.

Öyleyse denebilir ki: Biz O’nu bilmek karşılığında var olmuşuz!

Şimdi insaf edelim: Yahu, O’nu bilmek zahmetli bir iş midir?

Bir bebek düşünün: Annesini bilmek onu rahatsız mı eder, yoksa o bundan onur mu duyar? Dahası O, kendi Zat-ı Muallasını bilmeye koca Cennetini vermiştir. “Ben yaratılmak istedim mi? Bu bir oyun mu? Ben oyuncak mıyım? … vs” denilmez. Bu sorular akl-ı selimin soruları değil; sizi tenzih ederim, ateistik cerbezeden ibarettir.

Yaratılmak neden oyun olsun? O gerçek hayatın ta kendisidir. Oyuncak, sanal, kopya, taklit değildir. İnsanı yaratarak şereflendirmiş, Kendisini tanıtarak onurlandırmış, ebediyeti vererek taçlandırmıştır Bu muazzam bir şeydir.

Buna şükür mü yeter?

Bütün sorun Cehennem ise… Hayır; Cehennemin sonsuz rahmete zıddiyeti yoktur. Cehennem, kâinatı zulüm ve adem pisliklerinden temizlemek için yaratılmıştır. Cehennem mazlûmlar için rahmet, Cennet insanlar için rahmettir!

Cehennem zalimler için; Cennet mazlûmlar ve insanlar içindir!

Dipnotlar:
1- İhlas Sûresi: 2; Hac Sûresi: 64.
2- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 29.
3- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 1007.
4- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 945.
5- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 944.

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kâfir neden Allah düşmanı olur?
236
Ali Karakaş: “Kâfir neden Allah düşmanı olur?”   İLGİNÇ BİR SORU Bu gerçekten ilginç bir sorudur. Kâfirin Allah düşmanı olup, Müslüman’ın Allah dostu olması nedendir? Allah’ın hidayetinden...
Allah´ın “biz” demesinin hikmetleri
2.648
İlker Şirin: “Kur’ân-ı Kerîm’in bazı âyetlerinde Cenâb-ı Allah neden ben değil de, biz ifâdesini kullanıyor?” Hiç şüphesiz Allah birdir, tektir, Ferd’dir, Ehad’dir, Samed’dir. Ve Kur’ân bütün ây...
Küçük Serra’nın büyük soruları
1.670
Balıkesir’den büyük ruhlu küçük Serra: “Anneannemi kaybettik; öldü, cennete gitti dediler. Cennet neresidir?Anneannem cennete otobüsle mi gitti? Anneannemi çok seviyordum. Onunla oynamak istiyorum. Bi...
İmanı çalan çelişkili sorulara ne cevap vermeli?
734
Fikih.info üzerinden gelen sual: “Tartıştığım bir ateist arkadaşıma göre, Allah adil ve iyi olmamızı istemeden önce, kendisine ibadet, itaat ve bizden üstün olduğunu kabul etmemizi istiyor. Üstünlüğü...
Ahsen-i takvim sırrını açar mısınız?
9
Fatma Aliye Hanım: “Ahsen-i takvim sırrını açar mısınız? Bu sırrın mahiyeti nedir ve getirdiği müjde var mıdır?”   YARATILMIŞLARIN EN GÜZELİ OLMANIN SIRRI Ahsen-i takvim sırrı, kabaca ifad...
Ehadiyet ve Samediyet Mühürleri
1.448
Fatih Akyüz: “Her bir zihayatta biri ehadiyet sikkesi, diğeri samediyet turrası bulunuyor.”1 22. Sözde geçen bu cümle gibi pek çok yerde de bu iki isim beraber zikrediliyor. Bunun hikmeti nedir? Nası...
Tevhid inancı ve “biz” ifadesi
797
Ankara’dan Yusuf Bey: “Kur’ân’da bazı âyetlerde Allah ‘biz’ ifadesini kullanıyor. Bu ifade tevhid inancı ile nasıl izah edilebilir?” ALLAH BİZE ÜSLÛP ÖĞRETİYOR Cenâb-ı Hak Kur’ân’da kendi Zât-ı A...
Rahim isminin şefkat burcunda tecellisi
172
Salih Bey: “Rahim isminin şefkat burcunda tecellisinden ne anlayacağız?   Bir Rahmet Eli Bediüzzaman Hazretleri bazı yüksek sıfatları bazı esma için bir tezahür ve tecelli alanı olarak zik...
Ahsen-i takvim sırrı ve ibadet
765
Fatma Hanım: “23. Sözün 5. Nüktesinde ahsen-i takvim sırrı ile ibadet arasında bağlantı kuruluyor. Bu bölümü açar mısınız?” AHSEN-İ TAKVİM SIRRI Yirmi Üçüncü Söz’ün Beşinci Nüktesi Fatiha Sûresini...
Tevhid âyetleri üzerine
842
Haydar Bey: “Vahidiyet ve Ehadiyet kavramlarını, aralarındaki farkı ve ilişkiyi açıklar mısınız? “Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan, hadsiz kesret-i mahlûkatta tezahür eden vâhidiyet içinde ukulü boğmamak için...
İnsan yaratılan bir şeyi kopya edebiliyor mu?
1.270
Tahsin Bey: “Kün feyekûn gerçeği ile Allah’ın kâinatı altı günde yaratması meselesi birbiri ile çelişmiyor mu? İnsan yaratılan bir şeyi kopya edebiliyor mu?” İRADE DE, HİKMET DE, EMİR DE ALLAH’A Aİ...
Bir gencin Allah hakkındaki soruları
1.519
ABD´den bir okuyucumuz: “Bir ateist arkadaşla tartıştık. Kafamda bir sürü sorulara yol açtı. Arkadaşıma göre, Allah (hâşâ), zorba bir yaratıcı ve dünyadaki adaleti ve iyiliği vurgulamadan önce, kendi...
Kâinatta en yüksek yaratılış insanın yaratılışıdır...
1.301
Zülfikar Bey: “ İşaratül İcaz 248’de “Benim, beşerin hilkati hakkında bir hikmetim vardır; o hikmetin hatırası için, fesatlarını nazara almam.…” bu ne yüksek bir hikmettir? İnsanın yaratılışına ayrı ...
En büyük baht: Mülkün malikini tanımak
776
 Afyon’dan Ahmet Özbabalık: “Malik ismini açıklayarak, Malik-Mülk ilişkisini ayrı ayrı izah eder misiniz?” MÜLKÜN MALİKİ O’DUR Cenâb-ı Allah bütün kâinatın Mâlik’idir. Her şeye hükmü geçen, her ş...
Allah’tan razı olmak ne demektir?
7.360
Recep Bey: “Hz. Ebû Bekir ile ilgili bir rivayet var. Allah soruyor: ‘Ebu Bekir benden razı mı?’ diye… Bu sahih midir? Allah’tan razı olmak ne demektir? Kul Allah’tan neden razı olmasın ki? Haddine mi...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir