Eşyanın hakikati nedir?

Karadeniz Ereğli’den Ramazan Çalışan: “Hakikî hakaik-i eşya, esma-i İlâhiyedir. Mahiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir.” 32. Sözün 3. Mevkıfının 1. Mebhasında geçen bu sözde, eşyanın hakikati ile eşyanın mahiyeti arasında nasıl bir fark var. Kısaca izah edebilir misiniz? İLİMLER ANLAMA SEFERBERLİĞİNDE    Eşyanın hakikati nedir, sorusu neyi soruyor? Taşın, toprağın,

Devamı

Doksan dokuz ismi bilmek

Leyla Hanım: “Yüce Rabbimizin 99 ismini bilmenin ve ezbere okumanın faydaları nedir?” ALLAH’I İSİMLERİYLE KAVRAYABİLİRİZ Allah’ın zatını aklımızla kavramamız, gözümüzle görmemiz, beş duyumuzla algılamamız mümkün değildir. Çünkü biz “mümkün” varlıklarız. Allah ise “vacip” varlıktır. Yani bizim varlığımız bütünüyle Allah’ın iradesine ve kudretine bağlıdır. Allah’ın varlığı ise kendinden ve zorunludur. Çevremizde

Devamı

Onuncu Söz´de, ahiret gününe iman

Abdullah Bey: “Ahiret günü ile Allah’ın isimleri arasında nasıl bir bağlantı vardır? Risâle-i Nur’da bu mesele nasıl açıklanıyor?” Bediüzzaman Hazretleri Risâle-i Nur’da birçok yerde ahiret gününü, mahşeri ve ebedî saadeti Allah’ın isimleri ile sıkı bir bağlantı içinde izah ediyor. Bu konuda başı ise Onuncu Söz çekiyor. Onuncu Söz’de tefsiri yapılan

Devamı

Allah´ın isimleri

Alanya’dan Hamza SÖNMEZ: “Kadir, Rahman, Haluk, Ganî, Kerim gibi isimleri bu şekliyle çocuklarımıza koymak mahzurlu mudur? İsmi bu isimlerden olan insanlara ismiyle hitap etmek mahzurlu mudur?” Bu isimler Allah’ın isimleridir. Sünnet olan; bu isimleri Abdülkadir, Abdurrahman, Abdülkerim isimlerinde olduğu gibi, “kulluk” izafe ederek kullanmak ve çocuklarımıza böyle vermektir. Kulluk izafe

Devamı

Cenâb-ı Hakkın isimleri

Abdulbasır Bey: “Neden Cenâb-ı Hakkın isimleri sadece erkeklere veriliyor da, kadınlara verilmiyor?”   Cenâb-ı Hakkın kendi zatına alem olan Allah, Rab, Hak gibi zâtî isimleri olmamak kaydıyla; güzel isimleri mecazi olarak erkeklere verildiği gibi kadınlara da veriliyor. Fakat kadınlar isim olarak, Arapça gramer yapısına göre bu isimlerin müennes (dişi) biçimini

Devamı

Cenâb-ı Hakkın isimleri

Abdulbasır Bey: “Neden Cenâb-ı Hakkın isimleri sadece erkeklere veriliyor da, kadınlara verilmiyor?”   Cenâb-ı Hakkın kendi zatına alem olan Allah, Rab, Hak gibi zâtî isimleri olmamak kaydıyla; güzel isimleri mecazi olarak erkeklere verildiği gibi kadınlara da veriliyor. Fakat kadınlar isim olarak, Arapça gramer yapısına göre bu isimlerin müennes (dişi) biçimini

Devamı

Allah´ın isimlerini fiillerinden tanıyoruz

 Abdullah Zübeyir: “İsm-i Kuddûs’ün anlatıldığı 30. Sözün 1. Nüktesinde sayfa 488’de Hazret-i Üstad, ‘O cilveden gelen fiil, büyüklüğü nisbetinde vuzuh ve katiyetle Vâhid-i Ehad’i gösterir’ diyor. Burada bahsedilen fiil nedir? İsmi nasıl gösteriyor? 30. Sözün 18. Penceresinde ise fiilden isme bir tarif yapılmış. Allah’ın isimleri ve fiilleri arasında nasıl bir

Devamı