Uğursuzluk inancı

Vahdettin Bey: “Dinimize göre eşyada uğur-suzluk var mıdır, yok mudur?”   Eşyada uğursuzluk var sayma, hemen bütün bâtıl din ve inanç sistemlerinde az-çok bulunan, yer yer Müslüman toplumlara da bulaştığını gördüğümüz bir hurâfedir. İslâmiyet özde böyle hurâfelerden münezzehtir. Çünkü İslâmiyet tevhid dînidir. Müslüman hayrı da, şerri de Allah’tan bilir ve

Devamı

Uğur ve uğursuzluk üzerine

İstanbul’dan okuyucumuz: “Göz ya da vücudun her hangi bir yerinin seyrimesinin bir anlamı var mıdır? Halk arasında sol taraftaki seyrimeler olumsuz, sağ taraftaki seyrimeler olumlu yorumlanmaktadır.”   İnsanoğlunun, yaratılışın bir takım fıtrî seyirleri içindeki tavır ve hareketlerine çeşitli mânâlar yüklemesi yeni değildir. Bilhassa putperestlik dönemlerinde daha da yoğunlaşan böyle inanç

Devamı

Safer ayı üzerine

İzmir’den Fatma ÖZCAN: “Safer ayına uğursuzluklar ayı deniyor. Bu ayda çok sadaka vermemiz öğütleniyor. Bu ayda yapmamız gereken bir ibadet var mı?”   Safer ayı, Hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayı idi ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde

Devamı