Yanınızda bir hazinenin anahtarı var mı?

Gebze’den Dr. Dt. Hamza ULU: “Barla Lâhikası 259 numaralı mektupta, Üstadımız, İsra Sûresi’nin 44. âyetinin, her mektubun başında yazılmasının hikmetini izah ediyor. 2. Sebepte “İtimat ettiğim mühim Üstadlarımın mektuplarının….” cevabındaki mühim üstadlar kimlerdir? Hangi mektuplarında geçmektedir?” TEFEKKÜR MESLEĞİ   Üstad Hazretleri kendinden önceki âlimlerin güzel adetlerinden mesleğine uygun gördüklerini yaşatmış, hatta

Devamı

Risale-i Nur’un tefekkür hazinesi

Ünal Ziylan: “Hizbü’l-Kur’ân ve Hizbü’n-Nuriye nedir? Aynı münacat mıdırlar?” Risale-i Nur bir tefekkür denizidir. Bediüzzaman tefekkürünü bazen Arapça, bazen Türkçe kaleme almış ve her iki lisanda farklı metinlerle “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlıdır” hadisine mazhar olmuştur. Hizbü’l-Kur’ân ve Hizbü’n-Nuriye farklı birer hizbdirler, Risale-i Nur’un da birer tefekkür

Devamı

Bir Tefekkür hizbi Hizbü’l-Ekber-i Nuriye

Mustafa Bey: “Kastamonu Lâhikası’nın 179. Sayfasında geçen, “Hizb-i Nûrî’de, hem ‘tefekkürü saatin’ sırrı, hem küllî bir ubûdiyet bulunduğundan…” cümlesini açar mısınız?” Akıl ehline tefekkürü emreden Kur’ân, kendisi de bizatihi tefekkür hazinesidir. Peygamber Efendimiz (asm) de, bir saat tefekkürün bir sene nafile ibadete bedel olduğunu beyan buyurmuştur. “Hizbü’l-Ekber-i Nuriye”, Risale-i Nûr’un

Devamı

Kuran hem emir hem tefekkür Dilidir

Ömer Bey:“Kur’ân-ı Kerîm okumanın hükmü nedir?” KUR’ÂN HEM EMİR, HEM TEFEKKÜR DİLİDİR Kur’ân-ı Kerîm okumanın hükmünü üç yönlü değerlendireceğiz: 1- Allah’ın emirlerini kaynağından öğrenmek ve yaşamak, yasaklarını kaynağından öğrenmek ve kaçınmak için Kur’ân’ı okumak farzdır. Herkes hayatıyla ilgili her hükmün ve her ayrıntının doğruluğunu veya yanlışlığını öğrenmek için Kur’ân’ı okumak

Devamı

Tefekkürün faziletleri

İsmail Bey: “Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?” ANLAM OLARAK TEFEKKÜR Tefekkür, Arapça’da f-k-r kökünden gelen bir kelimedir. Lügatte derinliğine düşünmek, inceden inceye fikretmek, akıl erdirmek, fikir yürütmek, fikir üretmek, olayların hikmetini kavramak için çaba sarf etmek manalarına gelir. Istılâhta ise tefekkür, ilmin elde ettiği sonuçlardan iman

Devamı

Nasıl daha çok okuyalım?

Bir abd-i aciz rumuzlu okuyucumuz: “Risale okumalarımızı kemiyet ve keyfiyet olarak nasıl artırabiliriz?” OKUMAK İÇİN YETERLİ MATERYALLERİMİZ VAR Yemeden ve içmeden nasıl yaşama imkânımız yoksa… Okumadan da mânevi hayatımızın gıdasız kalacağını ve ölüme mahkûm olacağını hiç aklımızdan çıkarmayarak…  Bu yeter mi? Aklımızın bu tespitini kalbimiz tasdik ediyor. Vicdanımızın içine siniyor.

Devamı

Sevgide ve gaflette nefsin çaresizlikleri

Ömer Bey: “1- Mesnevî-i Nûriye’nin 181. sayfasında ‘ve keza, seni nefsini sevmeye sevk eden esbab’ diye başlayarak, nefsimizi sevme sebepleri zikrediliyor. Bu bölümü açıklar mısınız? 2- Peygamberimiz (asm) ‘Gaflet şu üç şeyde olur: Allah’ı anma meselesinde, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar geçen sürede ve kişinin ne derece borca

Devamı