Beşerin ebediyet seferberliği

 Bilal Tunç: “Dördüncü Söz’de bir kısım ehl-i takvanın bin senelik yolu bir günde, bir kısmının da elli bin senelik mesafeyi bir günde kestiği beyan edilir ve bu hakikate Kur’ân’da iki âyetin işaret ettiği belirtilir. Bu iki âyet hangi âyetlerdir?” Sermayemiz: Her Gün Yirmi Dört Altın Bedîüzzaman Hazretleri, Dördüncü Söz’de, namazın

Devamı

Mudârebe: Sermaye-emek ortaklığı

Cizre’den İbrahim Sabuncu: “Arkadaşımla ortak pide fırını yapıp işleteceğiz. O mâliyetini karşılayacak; ben de işleteceğim. Kârına ortak olacağız. Böyle bir ortaklık şer’î midir? Nasıl bir ortaklık kurmalıyız?” Para, tecrübe, cesâret ve emek birer altın değerdirler. Bazan olur ki, iş yapacak kapasitemiz, bilgi birikimimiz ve tecrübemiz vardır; fakat paramız yoktur. Ya

Devamı

Sermaye işçilik ortaklığı

Miami’den Ahmed Hamdi Ceran: “Ticaret yapıyorum. Miami’nin bir başka kentinde sermayesi benden, işçiliği iki arkadaştan olmak üzere yeni bir iş yeri açmak istiyorum. Bunun şartları nelerdir? Bu iki arkadaş yıldan yıla kârın üçte ikisini mi alırlar, yoksa yarısını mı alırlar?” Kurmayı planladığınız ortaklık; sizin sermayeniz ile karşı tarafın emeğini bir

Devamı

Neden rızık için çalışmak gerekiyor?

Kıbrıs’tan Şefik Koç: “Cenâb-ı Hak rızkımızı tayin ettiği halde neden çalışmak zorundayız?” Çalışmak zorundayız. Çünkü: 1- İnsanız. Çalışmakla yükümlüyüz. 2- Çalışmak helâlinden istemek mânâsında bir fiilî duâdır. Haram kazançtan Allah’a sığınmak ve kazancın helâlini istemek bizim vazifemizdir. 3- Kendisinin ve çoluk çocuğunun helâl rızkı için alın teri dökenleri Cenab-ı Allah

Devamı