Allah’ın nebisine iftira mı?

Trabzon’dan Enver Dilber: “Sosyal medyada bir münadi Üstad’ın aktardığı bir mu’cize için ‘iftira’ diyor. Bu rivayeti izah eder misiniz: Altıncı çocuk: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm namaz kılarken, hırçın bir çocuk, namazını kat’edip geçtiğinden, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm “Allahümm’ekta’ eserehû” demiş. Ondan sonra çocuk daha yürümemiş öyle kalmış, hırçınlığının cezasını bulmuş.”

Devamı

Said Nursî’nin siyasete getirdiği orijinal yaklaşım

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Said NursÎ ve Siyaset Said Nursî bir din âlimidir. Savunduğu değerler bakidir, uhrevîdir, semavîdir. Siyaset ise bir yönetim sanatı olmakla beraber, dünyevîdir, arzîdir, geçici teamüllere sahiptir. Said Nursî ile siyaset, hem de siyasette

Devamı

Said Nursî’nin siyasî vazifesi

Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?” Büyük Bir Vazife Said Nursî Hazretleri’nin siyasî vazifesi vardır. Ama o, siyasetçi değildir. Said Nursî, siyasî vazifesini bir parti kurmadan, devletin idaresine karışmadan, siyasî oluşumlara bir adam göndermeden ve hatta siyaseti takip etmeden,

Devamı

Bediüzzaman niçin evlenmemiştir?

Sabri Aksoy: “Evlenmek Peygamberlerin sünneti olduğu halde, Üstadımız niçin evlenmedi? Bu konuyu hadisler ışığında açıklar mısınız?” EVLİLİĞİN HÜKMÜ   Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri normal zamanda gelmemiştir. Halen fasıl fasıl hükmünü icra eden felâket ve helâket asrında gelmiştir. Dinimiz evliliği teşvik etmekle beraber, herkes için her hal ve şartta uyulması gereken emirlerden

Devamı

Risale-i Nur’da Hulefa-i Raşidin mesleği

Halil Çadır: “Risale-i Nur’un ‘Hazret-i Osman-ı Zinnureyn’1 meşrebinde olması ne demektir?”   Her Asırda Filiz Veren Kutsî Çekirdek Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayatında ve dâvâsında dört halifenin mesleği, meşrebi, karakteri, izi, özü, yüzü mevcuttur. Nasıl çekirdekte ağacın bütün hususiyetleri öz olarak, meşrep olarak, fihriste olarak bulunur. Ağaç ise çekirdeğin açılımıdır:

Devamı

Kalpler Allah’ın elindedir

İstanbul’dan Ergin Boz: “Risale-i Nur’u dikkatli inceleyenler ister istemez bu kıymetli eserlerin çok daha fazla rağbet görmesi gerektiğini düşünüyor. Ama bunu göremiyoruz. İzah eder misiniz?” Tebliğin İki Yönü Var Tebliğ vazifesi Cenâb-ı Allah’ın başta Peygamberler olmak üzere, kullarına yüklediği insanları hakka çağırma görevidir. Bu görev, insanlık tarihinde hiçbir zaman ihmal

Devamı

İslam güncellenir mi?

Muhammed Şahintürk Bey: “İslâm güncellenir mi? Bu ne demektir? Tecdit İhtiyacı İslâm’ın güncellenmesi meselesi kamuoyunda çabuk alıcı buldu ve tartışmalar birbiri peşi sıra geldi. Görüldü ki, bu meselede kafalar karışık. Güncelleme ne demektir? Reform mudur, tecdit midir? Dinde reform olmayacağı konusunda, şükür ki, hemen herkes hemfikir. Bu güzel. Bu hayra

Devamı